Meld altijd je arbeidsongeval

   
‘Het zal wel niet zo erg zijn.’ Een heel herkenbare uitspraak voor de ACV-collega’s van de dienst Arbeidsongevallen op de Rechtskundige dienst. ‘Heel wat werknemers die een klein(er) arbeidsongeval voorhebben, denken dat het wel opgelost zal zijn met een pijnstiller of wat rust,’ vertelt Miet Claes (midden foto). ‘Tegen de tijd dat duidelijk is dat het letsel toch ernstiger is dan gedacht, is kostbare tijd verloren gegaan. Daarom: meld altijd onmiddellijk je arbeidsongeval bij je werkgever en ga ook meteen naar de dokter om een vaststelling te laten doen.’

Fiets

Of je nu een telefoontje doet, een sms of e-mail stuurt of het persoonlijk gaat vertellen … Belangrijk is dat je zeker meldt wat er precies is gebeurd en wanneer. ‘Een werknemer die in januari 2019 op weg van zijn werk naar huis met de fiets viel, meldde dit niet bij zijn werkgever. Hij had nochtans een serieuze smak gemaakt want er waren zelfs brokken aan de fiets. Zijn vrouw lapte hem op en ’s anderendaags ging hij gewoon terug aan het werk. Daar vertelde hij -gelukkig- wel aan zijn ploegbaas over zijn fietsongeval. De dag nadien is hij van de pijn naar huis en naar de dokter moeten gaan,’ vertelt Miet. In eerste instantie wees de verzekering van zijn werkgever zijn ongeval af: hij had er niet onmiddellijk melding van gemaakt en was niet onmiddellijk naar de dokter gegaan. 

Aangifte

Dankzij de Rechtskundige dienst van ACV Limburg kende het verhaal toch nog een goede afloop. ‘De werknemer bezorgde een schriftelijke verklaring van de echtgenote en van de collega waaraan hij zijn verhaal had gedaan. Ook de aangifte aan zijn eigen verzekering voor de stukken aan de fiets werd bij het dossier gevoegd. Na een persoonlijke toelichting door meneer voor de rechtbank liet de advocaat van de verzekeringsmaatschappij weten dat het ongeval aanvaard werd,’ aldus Miet. 

Belgegevens

Naast een onmiddellijke melding van het arbeidsongeval is het goed om alle gegevens in verband met het ongeval bij te houden. Zo kunnen ogenschijnlijk onbelangrijke zaken nadien van cruciaal belang blijken. ‘Zo had een jonge gast op de terugweg van zijn werk een valpartij met de bromfiets. Hij belde twee keer kort op rij zijn moeder: één keer om te zeggen dat hij gevallen was maar ging proberen zelf thuis te geraken, een tweede keer -enkele minuten later- om zich toch te laten oppikken. Het bewijs van deze belgegevens droeg er uiteindelijk toe bij dat zijn ongeval via de rechtbank erkend kon worden,’ geeft Miet als voorbeeld. 

Arbeidsuren

‘Weigert je werkgever om je ongeval als een arbeidsongeval aan te geven bij de verzekering? Word je te snel genezen verklaard? Wijst de verzekering je verzoek af? Dan raden we je zeker aan contact te nemen met  het ACV. Het kan sowieso geen kwaad je zaak te laten bekijken en wij hebben de expertise in huis om toch heel wat zaken recht te trekken, via een minnelijke regeling en desnoods via de rechtbank,’ zegt Miet. Een interimmer die tijdens een teambuilding zijn pols brak, kreeg in eerste instantie nul op het rekest omdat het ongeval buiten de arbeidsuren gebeurde en hij ondertussen niet meer bij deze werkgever aan de slag was. Daarnaast speelde een hele discussie over welke verzekering nu aansprakelijk was: deze van het interimkantoor of deze van de toenmalige werkgever (gebruiker). ‘Ook hier besliste de rechtbank ondertussen dat het ongeval onder de arbeidsongevallenverzekering thuis hoort,’ aldus Miet. 

Geduld

De Rechtskundige dienst heeft tot drie jaar na datum van het ongeval de tijd om een verzoek in te leiden bij de rechtbank. ‘We raden echter absoluut niet aan om hier zo lang mee te wachten. Doorheen de tijd gaan details, getuigenissen, gegevens … in verband met je arbeidsongeval verloren waardoor we je zaak moeilijker kunnen bepleiten,’ zegt Miet. Daar tegenover staat dat je zelf best wat geduld aan de dag moet leggen. ‘Gemiddeld werken we al gauw een tweetal jaren aan een dossier vooraleer het afgerond kan worden. In het geval dat er eerst via de rechtbank het bewijs van een arbeidsongeval moet geleverd worden en dat de medische discussies over de gevolgen zijn gevoerd, kan het meerdere jaren duren vooraleer een dossier afgewerkt kan worden. Dikwijls weegt zo een procedure op het gemoed van de mensen omdat de nodige erkenning op zich laat wachten of zelfs uitblijft. Beter voorkomen dan genezen is dan ook de gouden regel … voor alle partijen,’ aldus Miet. 

Personalization