Sociaal akkoord VIA 6 voor de 240.000 werknemers in de Vlaamse non-profit

©Shutterstock

Vandaag werd het ontwerp van sociaal akkoord (VIA 6) voor de Vlaamse non-profit sectoren afgerond. Eind november was daarvoor door de Vlaamse Regering een budget vrijgemaakt van 577 miljoen euro. In het sociaal overleg tussen vakbonden, werkgevers en de Vlaamse regering zijn de afspraken over loonsverhoging, extra jobs en de verbetering van de arbeidsomstandigheden nu uitgewerkt.

Mark Selleslach, Algemeen coördinator ACV Puls: “Er komen vanaf dit jaar meer dan 3.716 VTE bij om de hoge werkdruk van het personeel aan te pakken. Met VIA 6 wordt een belangrijke stap gezet om de lonen te verbeteren en werk te maken van gelijk loon voor gelijk werk. De werknemers verdienen deze loonsverhoging en duizenden extra collega’s. Het is een waardering voor al het werk en een investering in de toekomst van zorg en welzijn.”

In de gezinszorg, de gehandicaptenzorg, jeugdhulp, het algemeen welzijnswerk, de kinderopvang en de Centra geestelijke gezondheidszorg zullen vanaf dit jaar minstens 1.200 VTE bijkomend aangeworven worden. De lonen van alle werknemers stijgen met minstens 1,7 procent. Voor zorg- en begeleidingsfuncties zal dat nog een stuk meer zijn.

In de ouderenzorg, de revalidatiesector, psychiatrische verzorgingstehuizen en initiatieven beschut wonen zullen vanaf dit jaar 2.345 VTE aan de slag kunnen gaan, waarvan 2.264 in de ouderenzorg. Het nieuwe loonmodel (IFIC loonschalen) wordt in een keer ingevoerd vanaf 1 juli 2021. Op die manier worden de lonen gelijkgetrokken met deze in de ziekenhuissector en de thuisverpleging.

Er komt een actieplan voor de instroom van nieuwe werknemers en maatregelen voor betere arbeidsomstandigheden. Vanaf dit jaar zal er bijkomend geïnvesteerd worden in opleidingen voor werknemers die een carrièrewissel naar de zorg willen doen. 

Werknemers krijgen een recht op jaarlijks 3 weken aaneensluitende vakantie. Wie deeltijds werkt zal meer kansen krijgen op een hogere jobtime. De sectoren zullen onder meer afspraken maken over het verbeteren van het vormingsrecht van werknemers, het uitbouwen van het beleid rond agressie en alle organisaties zullen een kader voor fietsmobiliteit kunnen afsluiten.

In deze pamfletten vind je meer info per deelsector

Personalization