Club Brugge trekt naar de beurs: gevolgen voor de werknemers

©Shutterstock

Op woensdag 17 maart 2021 trok Club Brugge als eerste Belgische voetbalploeg naar de beurs, tegen de huidige tendens in, want het aantal Europese clubs op de beurs is klein en gaat in dalende lijn. Wat zijn nu concreet de mogelijke gevolgen voor de werknemers?

De beursgang betekent een verhoging van het financieel rendement van de onderneming. Wat houdt dat in:

  • De mogelijke creatie van jobs in bepaalde activiteiten van de club

Als een club naar de beurs trekt, wil men alle activiteiten uitbreiden die de inkomsten kunnen verhogen : publiciteit, inkomsten uit het stadium, merchandising, gebruik van audio-visuele rechten… Om die activiteiten te ontwikkelen zal de club geneigd zijn om jobs te creëren.

  • Meer druk op de werknemers 
In het kader van een beursgang kunnen we er ons aan verwachten dat de club het rendement zal willen opvoeren en dus meer druk zal leggen op de schouders van de werknemers. Dat zou kunnen via een verhoging van het werkritme of van de flexibiliteit.

Bovendien, als de club het slecht doet op het veld (of in het beheer), dan daalt daardoor de waarde van de club. Daarom is de waarde van een club onvoorspelbaar. Als de waarde van de club teveel daalt, kan dat er ook voor zorgen dat de aandeelhouders hun aandeel verkopen. Dan moet de club hen terugbetalen, loopt de kas leeg en uiteindelijk zou de club dan een herstructurering (en dus ontslagen) kunnen doorvoeren om de rentabiliteit te herstellen. In ieder geval zullen de beslissingen van de club voortaan vooral afhangen van de financiële prestaties.

Besluit: ACV Sporta is van mening dat deze beursgang weinig oplevert en nieuwe risico’s met zich meebrengt voor de werknemers van de club (bedrijfscultuur van winstbejag, meer druk, hoger risico op ontslag).


Personalization