Preventieadviseurs in de bloemetjes

ACV Oost-Vlaanderen

ACV Oost-Vlaanderen zette Evelyn Bracke en Yves Coppens, preventieadviseurs van Xwift in Nazareth, in de bloemetjes voor het mooie werk dat ze leverden tijdens deze coronatijden en wil hun job zo ook meer bekendmaken bij het brede publiek. Dat is nodig. Uit een ledenenquête blijkt dat de preventieadviseur bij 1 op de 3 werknemers niet gekend is. Terwijl hij toch een sleutelrol speelt in het coronabeleid in het bedrijf.

Yves Coppens (38) werkt bij Xwift in Nazareth, een transportbedrijf met 185 werknemers. Het bedrijf is gespecialiseerd in sneltransport en transport op maat van de klant. “In 2011 startte ik bij Xwift als chauffeur. Ik groeide door tot transportanalist en planningsexpert. Sinds 2019 combineer ik deze job met de functie van preventieadviseur niveau 2.”

1 op de 3 werknemers uit onze ledenenquête denkt dat er geen preventieadviseur is op de werkvloer of weet het niet. Wat vind je van dit resultaat?
Yves: “De preventieadviseur geeft vooral advies aan de hiërarchische lijn. Dit gebeurt aan de hand van risicoanalyses en dergelijke die we voornamelijk op de achtergrond uitwerken. De werknemers komen hier weinig mee in aanraking. Ik zie dat als iets positiefs: Het feit dat de preventieadviseur veelal op de achtergrond kan werken, wil zeggen dat er geen noemenswaardige acute problemen zijn.”


Een andere opmerkelijke conclusie uit de bevraging: de communicatie- en preventiemaatregelen rond corona zijn duidelijker én worden beter opgevolgd in bedrijven waar de preventieadviseur gekend is. Hoe hebben jullie corona aangepakt op het bedrijf?
Yves: “We hebben snel mails gestuurd naar iedereen met de coronamaatregelen en -tips. We bezorgden aan al onze chauffeurs een stoffen mondmasker en ontsmettingsmiddel om de handen en hun cabine te ontsmetten. Op kantoor plaatsten we plexiglas op plekken waar je onvoldoende afstand kon houden. We zetten alcoholgel op plaatsen waar er veel contact is met bijvoorbeeld deurklinken. Sinds maart 2020 eten de collega’s ’s middags aan hun bureau en is ook het thuiswerk geïntroduceerd. Onze interne preventiedienst kon goed samenwerken met de werkgever, die ook de nodige budgetten ter beschikking heeft gesteld. De maatregelen werden ook goed opgevolgd door de collega’s. Iedereen was voornamelijk positief, omdat we het ook werkbaar houden.”

Ondanks alle inspanningen zegt 1 op de 3 werknemers zich niet veilig te voelen op de werkvloer. Welke tips zou jij willen meegeven?
Yves: “Blijf realistisch in je maatregelen. Je kan honderden regeltjes vastleggen die toch niet gevolgd worden of een beperkt aantal maatregelen opstellen waar je een verscherpte controle op uitvoert.
In november 2020 kregen we controle van de overheid, zowel op het thuiswerk als op de coronamaatregelen. Alles bleek goed geregeld, zonder noemenswaardige problemen.”

Wat wil je meenemen na corona?
Yves: “De verbondenheid en kracht die iedereen toont in de strijd tegen het virus. En ook enige voorzichtigheid: Ik vrees dat we zullen moeten leren leven met bepaalde maatregelen in de toekomst, zoals een betere handhygiëne en minder fysiek contact met anderen.”

 

De preventieadviseur: een sleutelfiguur in de onderneming

Kris Van Eyck, nationaal ACV-verantwoordelijke voor welzijn op het werk: “De preventieadviseur is een sleutelfiguur in een onderneming, iemand die zich deskundig maakt en technische ondersteuning en advies geeft aan de werkgever. Hij moet minimaal beschikken over een basiskennis over welzijn op het werk. Naargelang de grootte van het bedrijf en de risico's die verbonden zijn aan de activiteiten van de onderneming, moet hij een verplichte aanvullende vorming volgen.

Zijn takenpakket is heel uiteenlopend: risicoanalyses maken, preventie- en actieplannen opstellen en toezien op de uitvoering, meewerken aan het onthaal van werknemers ... Hij heeft de leiding over de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk en is de contactpersoon voor de externe preventiedienst van de onderneming. Daarnaast is hij ook secretaris van het comité voor preventie en bescherming op het werk. 

De term preventieadviseur bestaat al meer dan 20 jaar, maar soms worden nog oude benamingen gebruikt zoals veiligheidschef waardoor werknemers niet weten dat er één is of hem niet kennen. Een preventieadviseur is in België nochtans wettelijk verplicht zodra een werkgever één werknemer in dienst heeft. Bij minder dan twintig werknemers mag de werkgever zelf optreden als interne preventieadviseur. Maar meestal oefent een werknemer van het bedrijf de functie uit. Dit vinden we zeker een meerwaarde als ACV. De preventieadviseur staat zo dichter bij de werknemers en de werkgever en wordt meer betrokken bij het sociaal overleg. Maar de hij vervult zijn taken in alle onafhankelijkheid, ook al is hij verbonden door een arbeidsovereenkomst.”

Bijschrift foto:
Het ACV zette de preventieadviseurs bij Xwift in Nazareth in de bloemetjes voor het mooie werk dat ze leverden tijdens deze coronatijden. Evelyn Bracke, collega-preventieadviseur van Yves Coppens ontving de bloemen uit handen van vakbondsafgevaardigde Christ.


Ines van Broeckhoven, preventieadviseur bij Newell (Dymo) legt uit wat haar job precies inhoudt.

Personalization