ACV vraagt niet over te gaan tot verplichte vaccinatie zorgpersoneel

De uitbraak in een woonzorgcentrum in Anzegem doet het debat over de verplichte vaccinatie van werknemers in de zorg- en welzijnssector opstarten.

Een eventuele vaccinatieverplichting heeft gevolgen voor de werknemers in de zorg- en welzijnssectoren en voor de organisaties van de zorg. Een grondig overleg tussen de overheid en de sociale partners moet hierover opgestart worden. Het doel moet een evenwichtig vaccinatiebeleid zijn voor het personeel van de zorg- en welzijnssectoren.

ACV Puls en ACV Openbare Diensten roepen alle werknemers op om zich te laten vaccineren tegen Covid-19. Een vaccin is onze belangrijkste troef om de COVID-19-pandemie achter ons te laten. De positieve effecten van de vaccinatie zijn ondertussen zichtbaar in de dalende cijfers in de woonzorgcentra, de enige sector waar tot op heden op grote schaal is gevaccineerd.

De sensibilisering van het zorgpersoneel heeft op dit moment de voorkeur op een vaccinatieverplichting. Het doel van de vaccinatiecampagne is een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. Er moet sterker ingezet worden op sensibilisering en het beantwoorden van vragen en bezorgdheden van wie zich (nog) niet wil laten vaccineren. Alleen wanneer dat echt niet zou volstaan, kan een verplichting eventueel kunnen worden overwogen.

Er is op dit moment nog een groot tekort aan beschikbare vaccins. Niet alle werknemers in de zorg- en welzijnssectoren die gevaccineerd willen worden, hebben daartoe al de kans gekregen. Het is ook te vroeg om een betrouwbaar beeld te vormen van de vaccinatiegraad in de zorg en welzijnssectoren. Volgens de vaccinatieteller van de Vlaamse overheid kon of wou12,58% van het personeel van de woonzorgcentra niet gevaccineerd worden. Daarvan geeft de helft een weigering aan als reden, dat komt neer op een kleine 6,18% van het totale personeelsbestand. In de andere zorg- en welzijnssectoren (ziekenhuizen, eerstelijnszorg, gehandicaptenzorg, gezinszorg, enz) loopt de vaccinatiecampagne verder in de komende weken.

ACV Puls en ACV Openbare Diensten vragen een grondig voorbereidend debat tussen de overheid en de sociale partners over het verdere vaccinatiebeleid rond Covid-19. Naast medische vragen zijn er ook uitdagingen op het vlak van het arbeidsrecht: welke zorg- en welzijnssectoren zouden gevat kunnen worden door een verplichting, wat met werknemers die hun vaccinatie om medische redenen moeten uitstellen, hoe kunnen de rechten van de werknemers voldoende gegarandeerd worden, wie financiert de vaccinatiecampagne in de toekomst?

Er is op dit moment geen juridische basis om zorgpersoneel uit hun functie te zetten omdat ze nog niet gevaccineerd zijn. Straffe uitspraken hierover kunnen ertoe leiden dat sommige werkgevers eenzijdig en arbitrair werknemers zouden sanctioneren. Zorgpersoneel op non-actief zetten zou het goot tekort aan personeel in de eerste plaats nog erger maken dan het al is. Bovendien blijven de regels rond het dragen van beschermingsmateriaal nog van toepassing. Dreigen met sancties kan tot slot een contraproductief effect hebben op de vaccinatiecampagne naar de ganse samenleving. En dit wenst niemand.

Personalization