VIA 6-akkoord: flinke vooruitgang voor werknemers in de maatwerkbedrijven!


ACVBIE is voor jou blijven onderhandelen met de werkgevers en de Vlaamse Regering. Het budget dat in november is vrijgemaakt door de Vlaamse Regering leidde op 15 januari 2021 tot een akkoord voor de maatwerkbedrijven voor de periode 2021-2025.

Dit betekent in de beschutte en sociale werkplaatsen onder andere:

  • Een extra vergoeding voor doelgroepwerknemers die 4 jaar of meer in de werkplaats werken vanaf januari 2021: vanaf 2023 komt er ook nog een extra vergoeding bij indien je 8 jaar anciënniteit hebt. Voor de omkadering verhoogt de septemberpremie (BW) of wordt die ingevoerd (SW).
  • Betere fietsvergoeding in de beschutte werkplaatsen.
  • Betere vergoeding indien men met de wagen naar het werk komt in de sociale werkplaatsen.
  • Ecocheques: in het vorige akkoord was dit € 50, nu komt er € 125 bij = € 175 netto! Vakbonden kunnen met de werkgever afspreken om dit om te zetten in maaltijdcheques.
  • Eenmalig een extra premie van € 300 (netto): vakbonden overleggen met de werkgever hoe dit wordt uitbetaald (maaltijdcheques, consumptiecheque, ecocheques, …). De betaling kan over maximaal 4 jaar gespreid worden.

Dit ontwerpakkoord wordt voorgelegd aan de vakbonden.

Meer informatie over het bereikte akkoord lees je in ons pamflet. Vragen? Neem contact op met jouw ACVBIE-delegee!

Lees hier ons persbericht van 27 januari 2021 hieromtrent (pdf).

Personalization