Coronavirus: de sector past zich aan!

Nieuwe maatregelen Metaalverwerkende Nijverheid

De coronacrisis loopt langer door dan verwacht en gehoopt. De economie en de tewerkstelling in de sector metaalverwerking blijven bijgevolg in een onzekere en moeilijke periode.  
De vakbonden hebben daarom, in afwachting van verder overleg op interprofessioneel niveau, in onderhandeling met Agoria, enkele bestaande regels verlengd, en waar mogelijk zelfs verbeterd. 

Coronamaatregelen 

1. Bijpassing aan eindejaarspremie 2021 o.w.v. tijdelijke werkloosheid overmacht/corona 

 • € 7,5 per dag werkloosheid 
 • Regeling nu verlengd tot 31/3/21 
 • Nadien automatisch verder verlengd zolang de huidige regeringsmaatregelen nog ongewijzigd doorlopen 
 • Verhoging van het maximumaantal dagen bijpassing van 65 dagen tot 100 dagen! 
 • Let op: de regeling eindejaarspremie verschilt per provincie; vraag info in je regio! 

2. Bijpassing solidariteit aanvullend pensioen 

 • Verlenging van het akkoord om voor elke dag coronawerkloosheid € 1 te storten in je persoonlijk luik ‘solidariteit’ (geldend voor 1e trimester 2021, eventueel verlengbaar)
 • Daardoor loopt je opbouw van het aanvullend pensioen verder door, ook bij coronawerkloosheid 

3. Aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid overmacht/corona

 • € 12,07 per dag werkloosheid 
 • Voor bedienden verlengd tot 31/3/2021 (voor arbeiders is deze regeling van onbepaalde duur) 
 • Dopdagen worden enkel gelijkgesteld met arbeidsdagen voor de berekening van vakantiedagen en vakantiegeld als de federale regering die regeling verlengt en mee betaalt    

Verlenging cao’s van bepaalde duur tot 30 juni 2021 

 1. Cao ‘Risicogroepen: financiering van initiatieven van opleiding en tewerkstelling van risicogroepen 

 1. Cao ‘Tijdskrediet met motief: voor opleiding en zorg (voltijds, halftijds) 

 1. Cao ‘Werkzekerheid: geen meervoudige ontslagen zonder onderzoek tewerkstellingsbehoudende maatregelen 

 

Voor andere thema’s, zoals bv verlenging van landingsbanen, is het wachten op de resultaten van het interprofessioneel overleg (IPA). 

Hou het intussen veilig en gezond! 

Klik hier voor het pamflet in PDF-formaat.

 

Personalization