Premie voor wie meer dan 2 maanden tijdelijk werkloos was

 

Met eindejaar voor de deur was niet helemaal duidelijk wat de impact zou zijn op de eindejaarspremie voor tijdelijk werklozen. Dankzij de vakbonden komt de federale regering nu over de brug met een 'beschermingspremie'. Dat is een supplement op de eindejaarspremie voor wie in 2020 minstens 53 dagen tijdelijk werkloos was.

Bij het sociaal overleg had het ACV samen met de andere vakbonden sterk aangedrongen op een oplossing.  Voor de vele werknemers die de voorbije maanden noodgedwongen thuis zaten, dreigde immers een serieus inkomensverlies. 

Dat sociaal overleg loont bewijst deze beschermingspremie. Werknemers die langer tijdelijk werkloos waren worden alsnog gecompenseerd. Een welgekomen eindejaarsgeschenk in deze toch wel barre tijden.

Voor wie?

 De RVA kent de toeslag of beschermingspremie toe aan werknemers die: 

  • In de periode van 1 maart tot 30 november;
  • voor minstens 53 volle of halve dagen; 
  • een uitkering als tijdelijk werkloze kregen omwille van overmacht (corona) of economische redenen.

De regeling geldt voor werknemers in alle sectoren.   

Tellen niet mee:  dagen van tijdelijke werkloosheid omwille van andere redenen zoals bijvoorbeeld slecht weer, technische storing, staking of arbeidsongeschiktheid.

Hoeveel?

Die premie bedraagt 150 euro, verhoogd met 10 euro per dag boven de 67 dagen.  Werk je deeltijds, dan krijg je minstens 75 euro, vermeerderd met 5 euro per dag tijdelijke werkloosheid.

Voorbeeld:

  • Was je als voltijdse 60 dagen tijdelijk werkloos, dan krijg je 150 euro bruto.
  • Was je 200 dagen als voltijdse tijdelijk werkloos, dan krijg je  (200 – 52) x 10 euro of 1480 euro bruto.

Hou rekening met 15% bedrijfsvoorheffing op de premie. Dit is een soort 'voorschot' op je eindbelasting.  Hou ook met een mogelijke eindbelasting rekening.

Geen aanvraag nodig

De vakbonden en de Hulpkas kregen de opdracht zo snel als mogelijk uit te betalen.  Je moet als werknemer niets doen.

Het ACV krijgt van de RVA de nodige informatie om je premie te berekenen. 

Je ontvangt de premie in 2 delen:

  • Een eerste en het grootste deel wordt vanaf half december uitbetaald.
  • Voor het tweede deel is het wachten tot de RVA alle uitkeringen gecontroleerd heeft. Naar verwachting zal dit deel na mei/juni 2021 uitbetaald kunnen worden.

Opgelet: bereik je de 53 vereiste dagen pas na 31 oktober, dan krijg je de toeslag (deel 1 + 2) in de tweede ronde uitbetaald.

De regeling is nog maar net bekend en goedgekeurd.  Het ACV stelt alles in het werk om het eerste deel zo snel mogelijk uit te betalen, maar hou er rekening mee dat het even kan duren voor je je premie ontvangt.

 

Militant?  Download het pamflet 'Beschermingspremie 2020'. (pdf)
Meer info:  www.hetacv.be/tijdelijkewerkloosheid 

 

Personalization