Sociale zekerheid zorgt voor minder zorgen

 

De sociale zekerheid krijgt al jaren kritiek. Het ACV vecht voor het behoud en de versterking ervan. De pandemie heeft gelukkig velen de ogen geopend. 

Onze gezondheidszorg, de werkloosheids- en de ziekteverzekering hebben een totale instorting van onze samenleving en economie kunnen voorkomen. 

Maar we zijn niet naïef. De solidariteit dreigt al snel opnieuw plaats te maken voor blinde besparingsijver.

 

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

 

Met onze sensibiliseringscampagne vragen we:

1. een herfinanciering van de sociale zekerheid!
2. betere uitkeringen!
3. dat de gezondheidszorg verder uitgebouwd wordt: mét investeringen, mét extra zorgpersoneel,...!
4. een sociale zekerheid die jongeren ondersteunt bij de start van hun loopbaan (hierbij moeten oudere werknemers kunnen rekenen op een gezond eindeloopbaanbeleid).
5. de beste sociale zekerheid is er een met een zo breed mogelijke solidariteit. Een splitsing via een zoveelste staatshervorming is dus een slecht idee.

Lees meer hierover via: www.onzesocialezekerheid.be

 

Sociale zekerheid_handtekening-acv

Personalization