ACV Puls roept op beschermingsregels zorgpersoneel strikt op te volgen

©Shutterstock

Personeelsleden die positief getest zijn op covid-19 maar geen symptomen hebben kunnen niet zomaar tewerkgesteld worden, en al zeker niet in om het even welke afdeling of dienst van een ziekenhuis.

De COVID-crisis veroorzaakt zeer zware en complexe arbeidsomstandigheden voor de werknemers in de zorg- en welzijnsinstellingen. Elke dag doen ze er alles aan om de zorg overeind te houden in deze ongeziene heftige storm te trotseren. Dat mag en kan echter niet betekenen dat ze tewerkgesteld zouden worden in werksituaties met nog bovenmatige risico’s dan deze die onvermijdelijk reeds het geval zijn.

ACV Puls roept de werkgevers op om de grens te bewaren en te bewaken, en om de richtlijnen van Sciensano met betrekking tot de werknemers in hun instellingen strikt na te leven. ACV Puls roept de overheid op om de richtlijnen van Sciensano met betrekking tot de werknemers in de zorg- en welzijnsinstellingen strikt te doen naleven. Deze richtlijnen zijn van toepassing op de ziekenhuissector maar ook op andere zorgsectoren zoals de woonzorgcentra en de thuisverpleging.

Ondertussen is vandaag ook bevestigd dat alle personeelsleden in de zorg en welzijnssectoren die een hoog risico contact hebben gehad, getest kunnen worden. Daar was sinds vorige week onduidelijkheid over. Dit zal helpen om een, weliswaar beperkt, deel van de druk op de werkvloer weg te nemen. ACV Puls roept de werkgevers ook op om rekening te houden met de rustmomenten van het personeel omdat deze crisis nog een tijd zal aanhouden. Eenzijdige ingrepen in uurroosters zijn uit den boze en moeten steeds in overleg.

Wat zegt Sciensano in de vandaag gepubliceerde en erg duidelijke richtlijnen?

De algemene regel dat personen die een hoog risico contact hebben gehad in quarantaine geplaatst en getest moeten worden, geldt ook voor het zorgpersoneel!  Bij een positief testresultaat (met of zonder symptomen) is de persoon een bevestigd geval en moet in isolatie.

Het inzetten van personeelsleden die positief getest zijn op covid-19 maar geen symptomen hebben is NOOIT toegestaan op een niet-COVID afdeling van het ziekenhuis. Het inzetten van personeelsleden die zich angstig/oncomfortabel voelen om te moeten werken tijdens de isolatieperiode is niet toegestaan.

Bij hoge uitzondering, maar enkel als alle andere maatregelen om een eventueel personeelstekort op te vangen al genomen zijn, kan positief getest zorgpersoneel zonder symptomen gevraagd worden om te komen werken. Er moet dan bovendien aan een aantal voorwaarden voldaan zijn:

Deze uitzondering kan enkel ingeroepen worden voor personeel dat noodzakelijk is om een minimale basiszorg te kunnen garanderen. Ze mogen enkel ingezet worden voor de zorg aan COVID-19 patiënten in een COVID-19 eenheid. Contact met andere personen en collega’s moet vermeden worden. Voor ondersteunend personeel zoals kuispersoneel en keukenpersoneel kan deze uitzondering niet ingeroepen worden. Personeelsleden kunnen nooit verplicht worden om tijdens hun isolatieperiode te werken. Positief geteste personen zonder symptomen die bij hoge uitzondering en indien dit de enige mogelijkheid is om de continuïteit van de zorg te waarborgen, is werken bovendien onderworpen aan

het respecteren van de hygiënemaatregelen voor contactpersonen met een hoog risico, het dragen van adequate beschermingsmiddelen, het volgen van de interne preventieprocedures, het dragen van een chirurgisch mondmasker tot 14 dagen na het laatste nauwe contact, het naleven van een strikte handhygiëne, de actieve opvolging van de lichaamstemperatuur en mogelijke symptomen van COVID-19, het behoud van een afstand van minstens 1,5m van collega’s, het vermijden van sociale contacten buiten het werk, het niet reizen.

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_hospitals_NL.pdf

Personalization