Thuiswerk is een blijvertje

©Shutterstock

In de nieuwsbrief van ACV Puls van september vroegen we onze leden naar hun ervaringen met thuiswerk. Ruim 1.600 leden vulden die bevraging in. Hieronder een overzicht van wat wij daaruit leerden.

De bevraging werd vooral ingevuld door thuiswerkers. Van de niet-thuiswerker gaf de meerderheid aan graag te willen thuiswerken. Maar in nogal wat gevallen gaven ze ook aan dat dit niet echt realistisch is voor hun job. De thuiswerkers zijn – niet geheel verrassend – vooral actief in de dienstensector, de financiële sector en de industrie. In de non-profit en de distributie wordt minder thuis gewerkt.

Voor- en nadelen

Dat er veel meer thuisgewerkt wordt dan vroeger is niet verrassend. Meestal werd het thuiswerk opgelegd door de werkgever. Maar dat betekent niet dat het met tegenzin is, want 84% van de telewerkers vindt het prima of wil graag nog meer thuiswerken.

Als grote voordelen vermelden werknemers de weggevallen pendeltijd, de betere focus en de betere werk-privébalans. Maar nadelen zijn er ook. De weggevallen reistijd is veelal vervangen door een langere werktijd, de grens tussen werk en privé wordt vager, de werkdruk is toegenomen en ze missen een degelijke werkplek.

De combinatie van werk en gezin wordt voor veel werknemers verbeterd door thuiswerk. Maar er zijn ook nadelen. De combinatie met kinderopvang (al dan niet naschools) maakt werken soms lastig.


Vergoeding

Een ander pijnpunt is (het ontbreken van) een thuiswerkvergoeding. Want de kosten voor thuiswerk lopen op. Elektriciteit, Inktpatronen, papier, … En binnenkort ook extra verwarmingskosten. In een aantal gevallen is er wel een vergoeding voorzien, maar is die te beperkt. De verplaatsingsvergoedingen zijn weggevallen, maar daar is geen vergoeding voor kosten thuis voor in de plaats gekomen.

Hieraan gekoppeld is er een veel voorkomende vraag naar ergonomie en werkcomfort: bureaustoel, extra scherm, klavier, … zijn belangrijk om gezond te kunnen werken, maar zijn in geval van thuiswerk verre van voorzien door de werkgever. Ook daar zit een kost aan vast.

Bij thuiswerk wordt maar zelden de arbeidstijd geregistreerd. Dit wordt wél gevraagd. Er mag geen discriminatie zijn tussen werknemers op kantoor en thuis. Door thuiswerk vervaagt ook soms de grens tussen arbeidstijd en privétijd. Niet alleen de fysieke vermenging van bureau en woonruimte, maar ook het feit dat de vervaagde arbeidstijd kan leiden tot permanente veronderstelling van bereikbaarheid, buiten de klassieke werktijden.

Coaching

De leidinggevenden zijn blijkbaar mee geëvolueerd in het verhaal van thuiswerk. 59% van de respondenten geeft aan gepast gecoacht te worden tijdens het thuiswerk. Uit de opmerkingen blijkt dat veel afhangt van de mate waarin de werkgever vertrouwen heeft in de thuiswerkende medewerkers. Er is nood aan afspraken over verwachtingen over taken en dagindeling.

De noodzaak aan collegiaal contact blijft. Slechts weinig respondenten zijn vragende partij voor voltijds thuiswerk. Er wordt vooral gepleit voor een deeltijdse mix.

Uit de antwoorden blijkt vooral de vraag naar een beleid op maat. Thuiswerkers willen een raamakkoord dat werkgevers ertoe verplicht om per onderneming of zelfs per werknemer verdere afspraken te maken.

Personalization