VDAB-vakbonden wijzen uitbesteding schoonmaak en catering af

©Shutterstock

De VDAB-personeelsvakbonden (ACOD, ACV Openbare Diensten en VSOA) zijn verontwaardigd over de aankondiging dat de VDAB de schoonmaak en catering zal uitbesteden aan de privésector. En dat uitgerekend op de Dag van de Schoonmaak. Dat kan tellen! Voor ons is dit voorstel onaanvaardbaar.

De VDAB moet van de Vlaamse regering 419 personeelsleden laten afvloeien tegen het einde van de legislatuur in 2024.

De beslissing is genomen om op een arbitraire manier een 200-tal personeelsleden van schoonmaak en catering uit te besteden en te privatiseren om zo de 'koppenbesparing’ al grotendeels te halen.

Er werd eerder al kort toelichting gegeven aan de vakbonden, maar de beslissing zou uitgesteld worden naar de Raad van Bestuur van september. Wij wilden het betrokken personeel eerst kunnen informeren en bespreken hoe we zouden reageren, want wij gaan niet zomaar akkoord met die privatisering. Men wacht nu de Raad van Bestuur van september niet langer af en stelt ons voor voldongen feiten. 

Dat er op de kap van de 'zwakste' personeelsgroepen bespaard wordt en dat ze als groep geprivatiseerd worden, is onaanvaardbaar. Ook de uitbesteding van de schoonmaak- en cateringkost zal immers betaald moeten worden.

Ervaringen in andere entiteiten bij de Vlaamse overheid leren ons dat uitbesteden en privatiseren op termijn niet alleen meer kost, maar ook dat het niet noodzakelijk een goede kwaliteit oplevert. Sommigen komen er al van terug en organiseren de dienst opnieuw in eigen overheidsbeheer. 

Wij willen dat de VDAB hun privatiseringsbeslissing ‘on hold’ zet tot september, zodat we eerst de betrokken personeelsleden kunnen informeren en bespreken hoe we gaan reageren. Wij zullen ook alternatieven voorstellen.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront zal zich beraden over de verdere reactie.

Personalization