Is jouw bedrijf 'climate proof' en klaar voor de toekomst?

 

Voor het tweede jaar op rij organiseert het Internationaal Vakverbond (ITUC) de mondiale actie “Global Day of Action to Climate and Employment Proof our Work” op 24 juni . Het ACV-CSC steunt deze campagne ten volle en vraagt aan haar militanten mee de schouders te zetten onder de actie!  Zorg jij er mee voor dat je bedrijf of organisatie duurzame en sociaal rechtvaardige maatregelen treft?

Crisis

De COVID-19 pandemie vereist ongeziene maatregelen op vlak van gezondheid en veiligheid. In zo’n crisissituatie wordt het belang van een slagkrachtige overheid en een sterke sociale bescherming nog maar eens bewezen. We weten dat hetzelfde geldt voor de klimaatcrisis.  Ook hier zijn vergaande maatregelen nodig.

Net als de wereldwijde verspreiding van het coronavirus vormt de ontwrichting van het klimaat en het verlies aan biodiversiteit een reële bedreiging voor onze gezondheid én onze economie – een bedreiging die te groot is om te negeren. We hebben nú nood aan acties die jobs en lonen veilig stellen, zowel op korte als middellange termijn in het licht van de coronacrisis én de klimaatcrisis. NU is het moment voor overheden om mensen zekerheid te geven en zicht op beterschap te bieden.

Sociaal overleg op alle niveaus

Maatregelen zullen pas het vertrouwen genieten wanneer werknemers via hun vakbonden betrokken worden via de sociale dialoog. Sociale overleg op alle niveaus is van cruciaal belang!

Het is daarom ook het moment om in overleg met jouw werkgever te treden om te garanderen dat de maatregelen die worden genomen op bedrijfsniveau duurzaam en sociaal rechtvaardig zijn.

Elke onderneming of organisatie zal zich moeten aanpassen. Met deze campagne willen we alle werknemers aanzetten om pro-actief te zijn en het gesprek over veiligheid, jobs, veerkracht en duurzaam ondernemen met de werkgever aan te gaan. Het is essentieel om je werk toekomstbestendig te maken.

We moeten de kans nu grijpen zodat we van de wereld een veiligere, veerkrachtigere, meer betrouwbare en duurzame plaats kunnen maken, voor iedereen.

Alle info vind je bij het  Internationale Vakverbond ITUC.

 

Wat kan jij doen?

  • Schrijf je in op de campagnesite van het ITUC en neem deel aan de actie.
  • Word lid van de Facebookgroep Milieu@ACV en deel je kennis en ervaring als militant, lid of medewerker van het ACV.
  • Deel je boodschap met een bord /pancarte (op bijvoorbeeld op Milieu@ACV).  
    • Gebruik de hashtag #CEPOW
    • Voorbeelden boodschap:  Climate Proof Our Workplace!, Maak ons werk klimaatbestendig!, Just Transition now!

Wil je een stap verdergaan en het syndicaal overleg met de werkgever hierover opstarten?

Er is ondersteuning en begeleiding mogelijk om het syndicale werk rond deze thema’s te versterken. Maak er gebruik van!

  • Neem via je secretaris contact op met één van onze milieudeskundigen.
  • Of stuur een mailtje naar de milieu- en klimaatexpert van het Vlaams ACV: Fredrik.Snoeck@acv-csc.be.