Generieke gids voor de diamantnijverheid!

©Shutterstock

De sociale partners van de diamantnijverheid roepen de ondernemingen en hun werknemers op om deze Generieke Gids de nodige aandacht te geven en de er in opgenomen preventiemaatregelen nauwgezet op te volgen, voor zover zij op hun bedrijfsspecifieke situatie van toepassing kunnen zijn. 
 
Voor ondernemingen die hun activiteiten niet hebben onderbroken en die zelf reeds de nodige preventiemaatregelen hebben genomen kan deze gids een bron van bijkomende inspiratie zijn. 

De sociale partners wensen ook de centrale en cruciale rol van de overlegorganen in de onderneming te onderstrepen bij de keuze en het uitrollen van de preventiemaatregelen. De bestaande overlegorganen in de onderneming, zoals het comité voor preventie en bescherming op het werk, de vakbondsafvaardiging, of de werknemers zelf (indien er geen vakbondsafvaardiging is) moeten worden betrokken bij de keuze en het uitrollen van deze maatregelen. Het is belangrijk dat er op ondernemingsvlak nauw samengewerkt wordt en dat er een breed draagvlak voor de genomen of te nemen preventiemaatregelen gecreëerd wordt.  

De integrale generieke gids voor de diamantnijverheid kan je hier inkijken.


Personalization