ACV Puls vraagt onmiddellijke en maximale bescherming winkelpersoneel

De strijd tegen het coronavirus voeren we allemaal samen, in heel België. De vakbond ACV Puls wil dat er duidelijke regels komen voor winkels, met respect voor de werknemers die daar werken. Klanten moeten hun aankopen en boodschappen kunnen doen, maar wel met naleving van bepaalde regels en beperkingen zodat te volle winkels worden vermeden. Het winkelpersoneel staat nu mee in de vuurlinie.

ACV Puls vraagt niet alleen maatregelen in het belang van personeel en klanten. Een ander voorstel is om een middagsluiting in te voeren zodat de bevoorrading van winkels beter kan worden gewaarborgd. Het gebruik van bestelformules à la 'Shop & Go' is nu ook aan te bevelen, vindt de vakbond.

Verder vraagt ACV Puls aan directies om eenzijdige communicatie te vermijden en eerst te overleggen met de werknemers: ieders gezondheid moet primeren! Als winkeliers en handelaars extra kosten moeten maken om de hygiëne beter te bewaken, is het wenselijk dat de overheid hierin tussenkomt.

Tot slot pleit de vakbond ervoor om oudere werknemers als eersten te laten thuis blijven. Werknemers boven de 60 lopen een groter risico. Preventiediensten en arbeidsgeneesheren kunnen in deze zeker nuttig en belangrijk advies geven.

Vanavond heeft ACV Puls overleg met de werkgeversvereniging Comeos en partners om één en ander in goede banen te leiden.

Personalization