Coronavirus: richtlijnen horeca, bioscoopzalen en toeristische sector

©Shutterstock

Ons land wordt momenteel volop getroffen door het coronavirus. Er werd beslist om de maatregelen te versterken met als doel de verspreiding van de epidemie tegen te gaan.

Bent u tewerkgesteld in de horeca, de bioscoopzalen of de toeristische sector? Dan wordt u als werknemer getroffen door deze genomen maatregelen en is de kans groot dat u tijdelijk werkloos wordt gesteld. Ook als u tewerkgesteld bent in een andere sector kan u tijdelijk werkloos worden gesteld.

U bent tijdelijk werkloos?

In het kader van het coronavirus zijn er 2 soorten tijdelijke werkloosheid mogelijk:
- economische redenen 
- overmacht.

Welke soort werkloosheid van toepassing is voor u, hangt af van de afspraken die gemaakt werden in uw sector of in uw bedrijf. In de twee gevallen ontvangt u een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid indien u aan de voorwaarden voordoet.
Studenten hebben geen recht op uitkeringen wegens tijdelijke werkloosheid. 

Hoe verloopt de procedure?

De uitkering tijdelijke werkloosheid moet worden aangevraagd bij het ACV dienstencentrum aan de hand van de formulieren C1 gezinstoestand en C3.2-werknemer die door u moeten worden ondertekend. 

Het ACV zal uw aanvraag indienen bij de RVA.

Gedurende de maand van werkloosheid houdt u zelf een controlekaart C3.2A bij. Dit document moet u ontvangen van uw werkgever. Op het einde van de maand brengt u deze controlekaart ondertekend binnen in het ACV-dienstencentrum.

De werkgever stuurt op het einde van de maand het betaaldocument naar het ACV met vermelding van het aantal uren tijdelijke werkloosheid. 

Het ACV berekent daarna het bedrag van de uitkering en stort dit bedrag op uw bankrekening. 

Welke uitkering ontvangt u indien u tijdelijk werkloos wordt gesteld?

U ontvangt een bedrag dat gelijk is aan 70 % van uw gemiddelde loon (begrensd tot 2 754,76 euro per maand). Op die werkloosheidsuitkering wordt een fiscale voorheffing ingehouden van 26,75 %. 

In bepaalde gevallen is er een toeslag voorzien bovenop de werkloosheidsuitkering. 

Waar en wanneer kunt u bij ons terecht?

Voor de aanvraag tijdelijke werkloosheid kunt u terecht in het plaatselijk ACV-dienstencentrum (https://www.hetacv.be/contacteer-ons/dienstencentrum)
In ondernemingen met syndicale werking kunt u zich met uw vragen wenden tot uw ACV-afgevaardigde.

De situatie ten gevolge van corona wijzigt zeer snel. Het is dan ook uitermate belangrijk dat u de komende dagen onze website en facebookpagina in de gaten houdt. Begin volgende week zullen wij u via deze kanalen meer kunnen meedelen over de praktische richtlijnen voor de opmaak van uw dossier.

Wij houden u via deze weg op de hoogte en u vindt er een antwoord op vaak gestelde vragen.

Personalization