Philippe Dolhen

Philippe is ACV-afgevaardigde Instituut Saint-Joseph Ciney. Hij verzet zich tegen de commercialisering en privatisering van diensten in het onderwijs.

Onderwijs, van de vroege kinderjaren tot het hoger onderwijs, is een fundamenteel mensenrecht en een publiek goed. Helaas worden scholen steeds meer een marktplaats voor particuliere bedrijven. Die commercialisering en privatisering van diensten in het onderwijs heeft een negatieve impact op kinderen en studenten, leerkrachten en schoolpersoneel. 

Als een school bijvoorbeeld een particulier bedrijf inschakelt om de schoolmaaltijden te verzorgen, dan leidt dit in het merendeel van de gevallen tot een mindere kwaliteit, terwijl aan de ouders een hogere kost wordt doorgerekend. Of nog… vroeger hadden de meeste scholen een uitleendienst voor boeken. Nu kan je de boeken vaak alleen nog nieuw aankopen.

Studenten worden meer en meer beschouwd als consumenten en ouders als klanten. Scholen gaan ook steeds meer met elkaar in concurrentie en proberen elkaar af te troeven om in de gunst te komen van de ‘klant’. Particuliere bedrijven die scholen sponsoren doen dat niet uit liefdadigheid. Ze verwachten er iets voor terug. Ze zien het als een investering die later moet renderen.

 

Personalization