Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Vervang bedrijfswagen door mobiliteitsbudget

Wanneer een werkgever beslist om een mobiliteitsbudget in te voeren, kunnen werknemers hun bedrijfswagen of hun recht op een bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsbudget. Het systeem dat drie jaar geleden mogelijk werd, moet nog breder ingang vinden. Wij legden deze stelling - vervang bedrijfswagens door een mobiliteitsbudget - voor aan Koen Repriels (ACV-adviseur mobiliteit) en Karel De Laet (ACV Puls-afgevaardigde Elia)

 

Koen Repriels, ACV-adviseur mobiliteit: “Een mobiliteitsbudget is een mooi alternatief voor heel wat mensen. En een goede zaak voor het milieu.”

 

Een mobiliteitsbudget geeft mensen die nu met de auto naar het werk komen omdat ze nu eenmaal een bedrijfswagen hebben, een duurzaam alternatief. Een goede zaak voor hen én voor het milieu. Vorig jaar had 22% van de bedienden in de privésector een bedrijfswagen, een record. Dat blijkt uit de mobiliteitsbarometer van HR-dienstenbedrijf Acerta. Het fiscale voordeel maakt van de bedrijfswagen en de daarbij horende tankkaart populaire loonvervangers. De bedrijfs- of salariswagens zorgen mee voor veel auto’s op de baan en extra CO2-uitstoot, want de meeste rijden nog op benzine of diesel. Het aantal elektrische of hybride wagens blijft voorlopig beperkt (7,6% in 2020), maar is in opmars. Vanaf 1 januari 2026 zal het fiscale voordeel enkel nog gelden voor emissievrije bedrijfswagens. 

Niet iedereen staat te springen voor bedrijfswagen

Het mobiliteitsbudget staat nog in zijn kinderschoenen. Nog niet zoveel ondernemingen bieden de mogelijkheid aan. Er zijn daardoor amper werknemers die er één hebben. Je vraagt je af waarom. Want uit onderzoek blijkt dat 25% van werknemers een mobiliteitsbudget zou verkiezen boven een bedrijfswagen. Niet iedereen staat te springen voor een bedrijfswagen. Stel bijvoorbeeld dat je al een auto hebt in je gezin of geen parkeermogelijkheden in je buurt of op wandelafstand van je werk woont of altijd in de file staat en veel sneller bent met de trein. Dan is een mobiliteitsbudget een mooi alternatief. Het ACV wil bedrijven verplichten om een mobiliteitsbudget aan te bieden als zij bedrijfswagens uitdelen. We willen ook dat het stelsel van de bedrijfswagens verdwijnt na 1 januari 2026. Als er na 1 januari 2026 nog elektrische bedrijfswagens worden toegekend, dan moeten werkgevers die binnen pijler 1 van een mobiliteitsbudget integreren.”

 

Karel De Laet, ACV Puls-afgevaardigde Elia: “Jongere werknemers hebben minder interesse in een bedrijfswagen”

 

Karel De Laet is kaderlid en ACV-afgevaardigde bij Elia, het bedrijf dat het Belgische transmissienetwerk voor elektriciteit beheert. “De vergroening van de mobiliteit is een belangrijk aandachtspunt in het sociaal overleg bij Elia”, zegt Karel. Sinds november 2021 kunnen werknemers die recht hebben op een bedrijfswagen bij Elia kiezen voor een mobiliteitsbudget. 

Een heleboel – vooral jongere – werknemers tonen geen interesse in een bedrijfswagen. Zij wonen bijvoorbeeld in een stad en doen hun verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. Een bedrijfswagen zou voor hen een nodeloze kost betekenen. Ze zouden hiervoor loon inleveren (voordeel in natura), terwijl ze er geen of amper gebruik van zouden maken. Het mobiliteitsbudget – voorlopig alleen pijlers 2 en 3 – is voor hen dan ook een prima alternatief voor de bedrijfswagen. Ze ruilen hun bedrijfswagen in voor een vorm van groene mobiliteit: ze gaan te voet, nemen de fiets of het openbaar vervoer, huren of kopen een woning dichter bij het werk, …” 

Op termijn ook groenere wagens

“De wetgeving over het mobiliteitsbudget voorziet ook de mogelijkheid om een kleinere wagen te nemen met een lage CO2-uitstoot (pijler 1). Die optie voorzien we voorlopig niet. Dat bleek tot nu nog te complex. Maar het is wel degelijk de bedoeling om deze optie – mobiliteitsbudget met wagen – op termijn mee op te nemen in ons aanbod.”

 

Waaraan je mobiliteitsbudget besteden?

Werknemers die kiezen voor een mobiliteitsbudget kunnen dit vrij besteden in 3 pijlers, rekening houdende met de bestedingsmogelijkheden aangeboden door de werkgever.

  • Pijler 1 is een milieuvriendelijke bedrijfswagen (elektrische wagen, …). Het budget dat na een eventuele besteding in pijler 1 overblijft, kan de werknemer besteden in pijlers 2 en 3.
  • Binnen pijler 2 kan de werknemer kiezen voor een hele reeks duurzame vervoermiddelen: fiets, openbaar vervoer, georganiseerd gemeenschappelijk vervoer, deelauto, … en zelfs huisvestingskosten.
  • Als het mobiliteitsbudget nog niet volledig is besteed in pijlers 1 en/of 2 kan de werknemer het resterende bedrag in geld ontvangen (pijler 3). Dat bedrag wordt eerst verminderd met een bijzondere werknemersbijdrage van 38,07%. Met die bijdrage bouw je wel sociale rechten, zoals pensioenrechten, op.
Meer weten?

Ga naar mobiliteitsbudget.be!

Benieuwd naar meer?

Dit artikel verscheen in de nieuwste Vakbeweging, klik door en lees snel verder!

Lees verder in Vakbeweging

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.