Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Elke eindejaarspremie zou een dertiende maand moeten zijn

Niet iedereen krijgt een volledig maandloon als dertiende maand, in sommige sectoren is er zelfs helemaal geen premie.

Wie als eindejaarspremie een volledig maandloon extra krijgt bovenop zijn loon (dertiende maand dus), denkt misschien dat dit voor iedereen zo is. Maar dat is niet het geval. Of je recht hebt op een eindejaarspremie, wat de modaliteiten zijn en hoe hoog de eindejaarspremie is wordt bepaald in de sector en/of de onderneming. In een beperkt aantal paritaire comités is helemaal geen eindejaarspremie voorzien. Daar ben je als werknemer dus afhankelijk van de goodwill van je werkgever om toch een eindejaarspremie te krijgen.

“Voor heel wat werknemers blijft een dertiende maand als eindejaarspremie een wensdroom.”

Joëlle Van den Berghe, diensthoofd studiedienst ACV Voeding en Diensten

"In een aantal sectoren en ondernemingen die we vanuit ACV Voeding en Diensten opvolgen kunnen we geen dertiende maand afdwingen", zegt Joëlle Van den Berghe. "In de sector van de dienstencheques (PC 322.01) bijvoorbeeld bedraagt de eindejaarspremie 4,50% van het brutoloon tussen 1 juli 2021 en 30 juni 2022, een stuk minder dus dan een 13de maand. In het paritair comité 333 (toeristische attracties – de pretparken) gaat het om een zeer beperkt forfaitair brutobedrag van 372,80 euro. In het paritair comité 100 krijg je, als je voltijds werkt, 31 maal het uurloon dat in voege is op 1 december 2022. Dat aanvullend paritair comité voor arbeiders bestaat vooral uit kleine ondernemingen, waar we syndicaal niet altijd een vertegenwoordiging hebben. Als we er wel een vakbondsafvaardiging hebben, dan slagen we er meestal in om een betere eindejaarspremie af te dwingen. De zero loonnorm maakt dat wel moeilijk, want een eindejaarspremie is loon.”

“Een eindejaarspremie is een vorm van loon en daarover wordt onderhandeld op sector- en of ondernemingsvlak.”   

Piet Van den Bergh, juridisch adviseur ACV

"Uiteraard wil het ACV dat elke werknemer als eindejaarspremie een dertiende maand krijgt. In de praktijk is dat nu echter niet zo. Heel wat werknemers hebben een eindejaarspremie die een stuk lager ligt. Een eindejaarspremie is evenwel niet wettelijk verplicht. Ze is een vorm van loon en over lonen wordt onderhandeld op sector- en/of ondernemingsvlak. Niet in alle sectoren en/of ondernemingen kunnen vakbonden of individuele werknemers een dertiende maand als eindejaarspremie afdwingen. Kan je dat dan niet interprofessioneel regelen? Interprofessioneel worden wat de loonvorming betreft alleen afspraken gemaakt over het gewaarborgd minimum maandinkomen (GGMMI) en de loonmarge (door de loonnormwet)."

"Of jouw werkgever verplicht is om een eindejaarspremie uit te betalen is dus afhankelijk van de sector waarin je werkt. Het is geen algemene wettelijke verplichting. Je hebt er als werknemer recht op als het recht is vastgelegd in een sectorale of ondernemings-cao of in de individuele arbeidsovereenkomst, als het een gewoonte in de onderneming is om elk jaar aan iedere werknemer een vast bedrag uit te betalen of als er een belofte is van je werkgever om een eindejaarspremie uit te betalen."

Modaliteiten verschillen van sector tot sector

De meest voorkomende eindejaarspremies zijn: 

  • een 13de maand. Het bedrag komt dan overeen met het gemiddelde maandloon van het afgelopen jaar.
  • een  bedrag, uitgedrukt in een percentage van het ontvangen loon van de afgelopen periode.
  • een vast bedrag, forfaitair uitgedrukt.

Check de eindejaarspremie in jouw sector op de ACV-website

Op de ACV-website vind je een overzicht van alle sectoren waar een eindejaarspremie is voorzien. Per paritair comité krijg je informatie over hoeveel de eindejaarspremie 2022 bedraagt, wat de modaliteiten zijn en wanneer ze wordt uitbetaald.

Surf naar www.hetacv.be/eindejaarspremie. Kies eerst de beroepssector waar je werkt en klik vervolgens door naar je paritair comité (PC). Je paritair comité vind je op je loonbrief. Staat je paritair comité er niet tussen, dan is er geen regeling in je sector en moet je de eindejaarspremie dus afdwingen in je onderneming. Zo is bijvoorbeeld in het paritair comité voor de vrije beroepen (PC 336) – werknemers bij advocaten, boekhouders, architecten, … – helemaal geen eindejaarspremie voorzien. Ook de (specifieke) regelingen in de openbare sector en in het onderwijs worden toegelicht.

Benieuwd naar meer?

Dit artikel verscheen in de nieuwste Vakbeweging, klik door en lees snel verder!

Lees verder in Vakbeweging

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.