Eindeloopbaan en pensioen

De vorige regering had de voorwaarden voor het vervroegd pensioen al verstrengd. De huidige regering heeft ze opnieuw verstrengd nog voor de vorige zijn uitgewerkt, én heeft de pensioenleeftijd verhoogd. De gevolgen voor het overheidspersoneel zijn verhoudingsgewijs veel zwaarder dan voor anderen.

 

We schetsen de vroegere bepalingen maar ook wat de wetswijzigingen en de prille regelgeving voor jouw pensioen (kunnen) betekenen:

Contacteer de COV-dienstverlening!

Personalization