Loon en zwangerschap

©Shutterstock

Als je in de privésector werkt of werkloos bent, keert het ziekenfonds je uitkering uit tijdens je zwangerschapsverlof.

Uitkering van het ziekenfonds

Tijdens je moederschapsverlof word je vergoed door het ziekenfonds. Je werkgever is dus niet verplicht om jou een gewaarborgd loon te betalen. Wanneer je ziek wordt in de periode voor de 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum, moet de werkgever je wel een gewaarborgd loon betalen. 

Om deze uitkering te ontvangen, moet je als zwangere werkneemster een medisch attest met daarop de vermoedelijke bevallingsdatum bezorgen aan je ziekenfonds. Je krijgt dan een inlichtingenblad teruggestuurd, dat zowel jij als je werkgever of uitbetalingsinstelling moeten invullen.

Na de bevalling bezorg je een geboorteattest aan je ziekenfonds. Binnen de 8 dagen na het einde van je zwangerschapsverlof, leg je tenslotte een bewijs van werkhervatting aan je ziekenfonds voor.

Hoeveel bedraagt je uitkering tijdens je zwangerschapsverlof?

 • Werk je in de privésector? Dan ontvang je:
  • 82 % van het brutoloon tijdens de eerste 30 dagen
  • 75 % van je tot de loongrens begrensde brutoloon gedurende de rest van je moederschapsverlof
  •  78.24 % van je loon als je moet stoppen met werken omwille van een hoger risico op beroepsziekten
 • Ben je werkloos? Dan ontvang je:
  • het bedrag van je werkloosheidsuitkering
  • een toeslag van 19.5 % gedurende 30 dagen, daarna 15 %. 
 • Werk je in de openbare sector? Voor informatie over je uitkering, neem contact op met je ACV-beroepscentrale.

Overlijden of hospitalisatie

Wanneer je als moeder overlijdt of gehospitaliseerd bent, wordt het moederschapsverlof in geboorteverlof omgezet en krijgt de partner vergoedingen zoals de vrouw die zou krijgen.

Voorwaarde is dat de partner zelf recht heeft op de uitkeringsverzekering en in orde is met de sociale zekerheid. De uitkering wordt dan op basis van zijn/haar loon berekend en door het ziekenfonds uitbetaald.

 

More Info


 

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.