Geboorteverlof

©Shutterstock

Na de geboorte hebben zowel voltijdse als deeltijdse werknemers recht op minstens 10 dagen geboorteverlof. Vroeger heette dit vaderschapsverlof.

Duur, vorm en voorwaarden

Vanaf 1 januari 2021 heb je als vader of partner van de moeder na de geboorte van het kind recht op 15 dagen geboorteverlof.   

  • Je mag de 15 dagen geboorteverlof opnemen binnen de 4 maanden na de bevalling. Je bent niet verplicht om 15 dagen op te nemen.
  • Je hoeft de 15 dagen niet in één keer op te nemen. Je kunt ze naar jouw keuze spreiden over een periode van 4 maanden vanaf de bevalling. 
  • De dag van de bevalling geldt als eerste dag van die periode van vier maanden. 

Opgelet: is je kindje geboren vóór 1 januari 2021? Dan val je nog onder de oude regeling en heb je recht op 10 dagen geboorteverlof.

Geboorteverlof aanvragen

Je moet het geboorteverlof aanvragen bij je werkgever. Verwittig dus eerst je werkgever. Als je naam als vader of meemoeder in de geboorteakte staat, is de geboorteakte voldoende om je geboorteverlof aan te vragen.

Loon en uitkering

De eerste 3 dagen wordt je volledige loon nog door je werkgever betaald. De resterende 12 dagen ontvang je een uitkering van het ziekenfonds. Die uitkering bedraagt 82 % van je begrensde brutoloon. Dit geldt voor de nieuwe regeling vanaf januari 2021.

Opgelet: is je kindje geboren vóór 1 januari 2021? Dan val je onder de oude regeling, en gaat het om respectievelijk 3 en 7 dagen.

Je moet voor beide regelingen dus bij je ziekenfonds aankloppen om een uitkering te ontvangen. De meeste ziekenfondsen hebben daar standaardformulieren voor. Je ziekenfonds zal dan zelf contact opnemen met je werkgever om de correcte loongegevens te ontvangen.

Goed om te weten

  • Ook als je gebruik maakt van het recht op geboorteverlof ben je beschermd tegen ontslag. Je werkgever mag je arbeidsovereenkomst niet eenzijdig verbreken als je je geboorteverlof aanvraagt. Dit geldt voor de periode die ingaat op het ogenblik van de schriftelijke aanvraag van het nemen van geboorteverlof tot 3 maanden na die kennisgeving. Je kan wel ontslag krijgen als daar een gegronde reden voor is.
  • Het geboorteverlof geldt ook voor zelfstandigen.
  • Vanaf 1 januari 2023 wordt het geboorteverlof opgetrokken naar 20 dagen.

Andere vormen van werkonderbreking

More Info


 

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.