Borstvoedingsverlof en -pauzes

©Shutterstock

In België bestaat geen regeling voor borstvoedingsverlof. Borstvoedingspauzes zijn wel wettelijk geregeld en als recht erkend.

In België maak je in principe geen aanspraak op borstvoedingsverlof. Pauzes zijn dan wel weer wettelijk geregeld. Lees hierna meer over:

Borstvoedingsverlof

In België bestaat strikt genomen geen borstvoedingsverlof. Als je je baby borstvoeding wil geven na je zwangerschapsverlof of eventuele wettelijke vakantie, dan zijn er diverse mogelijkheden:  

  • Onbetaald verlof: je moet dit individueel met je werkgever bespreken en rechtstreeks bij hem aanvragen.
  • Regeling op sector- of bedrijfsniveau: in sommige bedrijven en sectoren bestaan wel afspraken rond betaald borstvoedingsverlof. De looptijd afhangen van die afspraken. Weten of er voor jouw sector zo'n regeling bestaat? Kies hierna je regio en sector voor informatie op maat.
  • Ouderschapsverlof of tijdskrediet: deze opties zijn in de praktijk het meest gangbaar
  • Profylactisch verlof wegens borstvoeding: als je werk een gevaar inhoudt voor je kind dat borstvoeding krijgt (je komt op het werk bijvoorbeeld in contact met bepaalde chemische stoffen of bacteriën). De arbeidsgeneesheer kan je van de werkvloer laten verwijderen. Profylactisch borstvoedingsverlof is mogelijk tot 5 maanden na de bevalling.
Borstvoedingsverlof aanvragen

Informeer ruim op voorhand bij je werkgever of je in aanmerking komt voor profylactisch borstvoedingsverlof. Voor de eigenlijke aanvraag moet je een attest invullen dat je werkgever je bezorgt. Je werkgever en jij moeten elk een deel invullen. Dat attest bezorg je aan je ziekenfonds

Loon en uitkering

Bij profylactisch verlof krijg je geen loon van je werkgever, maar ontvang je een vervangingsinkomen van het ziekenfonds. Die uitkering bedraagt 60 % van je laatste brutoloon. Er geldt wel een maximum.

Borstvoedingspauze

Gedurende 9 maanden na de geboorte mag je je werk onderbreken om borstvoeding te geven of om melk af te kolven. Je kindje moet zich wel in de buurt van de werkplaats bevinden. 

Bedraagt je werkdag minstens 4 uur dan heb je recht op 1 pauze van een half uur. Vanaf een werkdag van 7,5 uur heb je recht op 2 pauzes.

De borstvoedingspauzes worden vergoed door het ziekenfonds.

Borstvoedingspauzes praktisch

Als je borstvoedingspauzes wil nemen op het werk, moet je je werkgever schriftelijk op de hoogte brengen. Je doet dit best minstens 2 maanden op voorhand. Stuur je werkgever een aangetekend schrijven of vraag om te tekenen voor ontvangst. 

Je moet natuurlijk ook het bewijs leveren dat je borstvoeding geeft. Dat doe je met een medisch attest of een attest van Kind & Gezin.

More Info


 

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.