Adoptieverlof

©Shutterstock

Als je een kindje adopteert, hebben jij en je partner recht op adoptieverlof. De duur van het verlof hangt af van de leeftijd van het kind.

Duur, vorm en voorwaarden

De looptijd van het adoptieverlof hangt af van de leeftijd van je adoptiekind.

  • Is het geadopteerde kindje jonger dan 3 jaar bij het begin van het adoptieverlof? Dan mag je 6 weken verlof nemen. 
  • Is je kind ouder dan 3 jaar? Dan mag je 4 weken opnemen. 
  • Het recht vervalt wanneer het kind 8 jaar oud wordt.

Die verlofperiodes worden verdubbeld wanneer het kindje voor minstens 66 % gehandicapt is of aan een bepaalde aandoening lijdt.

Je bent niet verplicht om het maximale aantal weken adoptieverlof op te nemen. Maar het moet wel ten minste 1 week of een veelvoud ervan duren. Je moet het adoptieverlof in 1 keer of in een aaneengesloten periode opnemen. 

Adoptieverlof aanvragen

Breng je werkgever minstens 1 maand voor je het verlof wil opnemen op de hoogte. Doe dit met een aangetekend schrijven of laat je werkgever tekenen voor ontvangst.

In je aanvraag vermeld je het begin en einde van het verlof en bezorg je ten laatste bij de aanvang van het adoptieverlof:

  • de documenten die de adoptie bewijzen
  • een attest van inschrijving van het kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister

Loon en uitkering

De eerste 3 dagen van het adoptieverlof ontvang je van je werkgever je (gewaarborgd) loon. De rest van de tijd ontvang je een uitkering, die je aanvraagt bij je ziekenfonds. De uitkering bedraagt 82 % van je begrensd brutoloon.

Andere vormen van werkonderbreking

More Info


 

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.