Te koud om te werken

©Shutterstock

Je werkgever moet voorzorgen nemen bij een koudegolf. Deze wetgeving is ook van toepassing wanneer in koel- en vriesruimten wordt gewerkt.

Thermische omgevingsfactoren

De afspraken over wat de werkgever moet doen bij koud weer staan vermeld in het koninklijk besluit van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren.

De werkgever moet zich voorbereiden en mag dus niet wachten tot de eerste koudegolf. Hij moet op basis van een risicoanalyse maatregelen nemen om een overschrijding van zogenaamde wettelijke actiewaarden te vermijden. Lukt dat niet, dan moet er in ieder geval een programma van technische en organisatorische maatregelen klaarliggen dat onmiddellijk toegepast kan worden.

Bij de totstandkoming hiervan speelt het Comité PB een belangrijke adviserende rol. De werkgever moet overigens sowieso zorgen voor een comfortabele werkplek, zelfs al worden de actiewaarden niet overschreden.

Wanneer is het te koud om te werken?

De actiewaarden voor blootstelling aan koude worden bepaald met een gewone thermometer en houden rekening met de fysieke werkbelasting.

De werkbelasting is de energie die de werknemer per seconde moet leveren (Watt) en zijn als volgt vastgelegd:

Fysieke werkbelasting  Actiewaarde voor koude
Zeer licht werk (minder dan 117 Watt):
zitten of staan in rust 
 18°C
Licht werk (117-234 Watt):
secretariaatswerk, lichte assemblage, ...  
 16°C
Halfzwaar werk (235-360 Watt):
werken met handen en armen, besturen van voertuigen, ...  
 14°C
Zwaar werk (361-468 Watt):
intense arbeid met armen en romp, spitten, zagen, ...  
 12°C
Zeer zwaar werk (meer dan 468 Watt):
zeer intense en snelle arbeid, beklimmen van ladders, ...  
 10°C

Passende maatregelen

Bij een overschrijding van de index moet de werkgever passende maatregelen nemen.  Hierbij maakt men een onderscheid in overmatige koude van:

  • Technologische oorsprong (koelinstallaties,...): de werkgever moet aangepaste werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen van de werknemers, de luchtstroomsnelheid beperken, de werkkledij tijdig drogen en warme dranken ter beschikking stellen
  • Klimatologische oorsprong (winterperiode): in open werklokalen en werkplaatsen in open lucht moet de werkgever tussen 1 november en 31 maart voorzien verwarmingstoestellen. Vanaf temperaturen minder dan 5°C moet hij ze in werking stellen.  In de detailverkoop is het verboden om bij temperaturen onder 5°C werknemers buiten, in de buurt van de winkel, te werk te stellen aan toonbanken of winkelbanken.

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.