Wat doe ik bij een arbeidsongeval?

©Shutterstock

Was je slachtoffer van een ongeval op je werk of op je woon-werktraject? Meld dit zo snel mogelijk aan je werkgever.

Wat is een arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval is een ongeval op de werkplek of op de weg van en naar het werk.

Als je na een arbeidsongeval arbeidsongeschikt bent, heb je recht op een loon. Dat kan echter niet meer bedragen dan een bovengrens die is vastgelegd door de wet. 

Heb je medische kosten dan worden die betaald door de verzekeraar. Dit geldt ook voor fysieke schade, bijvoorbeeld aan je bril of hoorapparaat.

Wat doe ik in geval van een arbeidsongeval?

Meld ieder ongeval onmiddellijk aan je werkgever

Je meldt je ongeval aan je werkgever. Die heeft daarop 8 dagen de tijd om een ongeval aan te geven aan zijn verzekeraar. Opgelet: de verzekeraar, niet de werkgever, beslist of het ongeval een arbeidsongeval is. 

Als de werkgever de aangifte niet tijdig doorgaf, kan het ACV je helpen bij de aangifte. Die kan die beslissing betwisten voor de arbeidsrechtbank. In de openbare sector en het onderwijs geldt een andere regelgeving. Informeer je bij het ACV.

Meld ook kleine ongevallen. De gevolgen van een onbeduidend ongeval kunnen verergeren en leiden tot een langdurige ongeschiktheid of zware medische kosten. Als er een dokter bij te pas kwam, is aangifte van het ongeval verplicht.

Als arbeidsongeval laten erkennen

Je arbeidsongeval moet door de verzekering erkend worden. Je moet hiertoe volgende 3 zaken bewijzen:

  • de plotselinge aard van het ongeval
  • het feit dat het ongeval zich heeft voorgedaan tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of op de weg van of naar het werk
  • het bestaan van een ‘letsel’ (een lichamelijk of een mentaal letsel)

Je dossier is sterker als je nog andere bewijsmiddelen aan je verklaring toevoegt. Het kan gaan om de namen van getuigen van het ongeval of om personen met wie je over het ongeval hebt gesproken, om getuigschriften van een dokter of zorgverlener. Teken nooit een verklaring die de feiten niet correct beschrijft.

Informeer je ziekenfonds

In afwachting van de definitieve beslissing van de verzekeraar komt het ziekenfonds (op jouw verzoek) tussen in de medische kosten. Indien nodig betaalt je ziekenfonds een vergoeding wegens arbeidsongeschiktheid.

Wist je dat…

…ondernemingen waar een vakbond aanwezig is, veiliger en gezonder zijn?

Het ACV doet er alles aan om je werkplek veilig en gezond te maken. ACV-militanten bespreken met de werkgever hoe ze dat kunnen bereiken. Ze krijgen info over de risico’s in de onderneming en geven hun mening over de manier waarop de werknemers moeten worden beschermd.

Stel je een ongezonde of gevaarlijke situatie vast? Spreek deze militanten aan. Ze zetten de problemen op de agenda van het overleg met de werkgever en zoeken mee naar oplossingen.

Samen zorgen ze ervoor dat ongevallen en ziekten worden voorkomen. Preventie werkt! Zijn er in je onderneming geen ACV-militanten, neem dan contact op met je ACV-beroepscentrale.

More Info

  • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid. Bestel de Wegwijzer
  • Militant? Meld je aan op de militantenwebsite en consulteer de Wegwijzer Sociale Wetgeving gratis
    • Fiche 'Algemene bepalingen
    • Fiche 'Vergoedingen'

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.