Verlof om dwingende redenen

©Shutterstock

Is je kind plots ziek? Is er schade aan je huis? Dan kan je thuisblijven met familiaal verlof of verlof om dwingende redenen.

Je mag verlof om dwingende redenen nemen bij elke niet te voorziene gebeurtenis die losstaat van het werk en waarvoor je dringend en noodzakelijk moet tussenkomen. 

Je kan hier de algemene regeling nalezen. 

Kies nu je sector om meteen ook informatie op maat te krijgen. Veel regels hangen immers af van de sector waarin je tewerkgesteld bent!

Voorbeelden van dwingende redenen:

 • Ziekte, ongeval of hospitalisatie van een persoon met wie je samenwoont, of van een familielid dat alleen woont.
 • Schade aan je woning door brand, inbraak of een natuurramp.
 • Oproeping in een rechtszitting waarin je partij bent.
 • Elke andere gebeurtenis die je in onderling akkoord met je werkgever beschouwt als een dwingende reden.

Hoeveel dagen familiaal verlof kan ik nemen?

Bij familiaal verlof mag je afwezig zijn zolang het probleem zich voordoet. Er bestaat wel een maximum aantal dagen familiaal verlof per jaar.

 • Als je voltijds werkt, mag je niet meer dan 10 dagen per kalenderjaar verlof om dwingende redenen opnemen.
 • Als je deeltijds werkt, is dat maximum beperkt in verhouding tot je arbeidsprestaties.

Hoe vraag ik het aan?

Je moet je werkgever vooraf verwittigen, of als dat niet mogelijk is, zo snel mogelijk.

Loon en uitkering

De dagen verlof die je neemt om dwingende redenen zijn onbetaald, maar mogen niet leiden tot een vermindering van bijvoorbeeld je eindejaarspremie of andere bij cao toegekende voordelen.

In sommige sectoren en ondernemingen is voorzien dat een aantal van deze dagen toch betaald worden. 

  Kies nu je sector om meteen de info voor je sector te krijgen.

  Deze types van werkonderbreking kunnen je ook interesseren:

  More Info

  • Alle informatie kan je nalezen in het ACV-Vakantieboekje (pdf)
  • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid. Bestel de Wegwijzer
  e-learningplatform

  Militant?  

  Personalization

  Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.