Jaarlijkse vakantie

Vakantie: zalig toch? Maar heeft iedereen zomaar recht op verlof? Hoeveel verlofdagen krijg je en hoe wordt het vakantiegeld bepaald?

Je vindt hier eerst de algemene regeling voor het aantal verlofdagen waar je recht op hebt en de berekening van je vakantiegeld. 

Kies nu je sector om ook informatie op maat te krijgen. Veel regels hangen immers af van de sector waarin je tewerkgesteld bent!

Hoeveel verlofdagen heb ik?

Het aantal vakantiedagen wordt berekend op basis van het aantal dagen dat je het jaar daarvoor gewerkt hebt. 

 • Voor arbeiders wordt het aantal dagen vakantie berekend op basis van een formule. Vanaf 231 gewerkte dagen heb je als arbeider recht op het maximum aantal vakantiedagen (20).
 • Voor bedienden is het aantal dagen vakantie gelijk aan twee keer het aantal gewerkte maanden in het voorafgaande jaar. Voor 6 maanden werken in 2020 bijvoorbeeld mag je dus 12 dagen vakantie nemen in 2021. De vakantiewet rekent hier echter nog altijd in het zesdagenstelsel. Elke 6 dagen moet er daarom 1 dag afgetrokken worden. 12 dagen zijn er dus in feite maar 10; en 24 dagen worden er 20 in de vijfdagenweek.

Hoeveel vakantiegeld krijg ik?

Het vakantiegeld bestaat uit enkel en dubbel vakantiegeld. Het enkel vakantiegeld vervangt het ‘normale loon’ dat je niet krijgt tijdens je vakantiedagen. Het dubbel vakantiegeld komt daarbovenop.

Ook hier geldt een aparte regeling voor arbeiders en bedienden:

 • Arbeiders: heb je recht op het volledige aantal vakantiedagen? Dan heb je ook recht op het volledige vakantiegeld. 
  • Het vakantiegeld is gelijk aan 15,38 % van 108 % van de lonen van het vakantiedienstjaar waarop RSZ-bijdragen regeling jaarlijkse vakantie zijn ingehouden, vermeerderd met een fictief loon (100 % van het gemiddeld dagbedrag) voor de gelijkgestelde dagen.
  • Als arbeider krijg je je vakantiegeld ten vroegste uitbetaald vanaf 2 mei door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie of het Bijzonder Vakantiefonds.
 • Bedienden: neem je vakantie als bediende, dan ontvang je van je werkgever voor die dagen je normale wedde. Dit is het ‘enkel vakantiegeld’. Je hebt ook recht op ‘dubbel vakantiegeld’. Per gewerkte en/of ermee gelijkgestelde maand van het vorig dienstjaar ontvang je 1/12 van 92 % van de wedde van de maand waarin de vakantie ingaat. Voor 12 maanden tewerkstelling of ermee gelijkgestelde dagen is dit 92 % van de maandwedde.

Wat als ik dit jaar niet genoeg heb gewerkt?

Geen nood. Er zijn drie mogelijkheden om toch van een fijne vakantie te kunnen genieten:

 • Ben je jonger dan 25 jaar op 31 december van vorig jaar en stopte je dat jaar met studeren? Check dan de afspraken rond jeugdvakantie.
 • Ben je minstens 50 jaar op 31 december van vorig jaar en heb je geen recht op vier weken betaalde vakantie? Dan kan je een beroep doen op seniorvakantie.
 • Kom je niet in aanraking voor jeugd- of seniorvakantie, dan kan je misschien gebruik maken van aanvullende vakantie.

More Info

 • Alle informatie kan je nalezen in het ACV-Vakantieboekje (pdf)
 • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid. Bestel de Wegwijzer
e-learningplatform

Militant?  

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.