Premies en extralegale voordelen

©Shutterstock

Als uitzendkracht heb je recht op een eindejaarspremie, de syndicale premie én op alle andere loonvoordelen die de vaste werknemers krijgen.

Ben je uitzendkracht?  Vergeet je premies niet!  Je kan recht hebben op:

Eindejaarspremie

Als uitzendkracht heb je, net als de meerderheid van de werknemers uit de privé- en openbare sector, recht op een eindejaarspremie.

Om recht te hebben op je eindejaarspremie van 2019, moet je in de periode van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019 minstens 65 dagen als uitzendkracht gewerkt hebben in het stelsel van 5 dagen per week, 78 dagen in het stelsel van 6 dagen per week of minstens 494 uur.

Worden meegerekend bij het aantal gepresteerde dagen: 

  • de ziektedagen waarvoor je als uitzendkracht een gewaarborgd loon kreeg
  • de betaalde recuperatiedagen voor overuren of arbeidsduurvermindering
  • voor maximaal 5 dagen:  de dagen waar je een werkloosheidsuitkering voor kreeg of niet-gepresteerde dagen wegens economische of technische werkloosheid of crisiswerkloosheid voor bedienden

Ben je interimkracht, voldoe je aan alle voorwaarden én ben je ACV-lid? Dan krijg je automatisch een premiedocument in je brievenbus in de eerste week van december. Om de premie te krijgen, onderteken je vak B van het document. Dat stuur je terug naar het ACV. Je kan het document ook afgeven in een ACV-dienstencentrum of meegeven met de ACV-afgevaardigde in het bedrijf waar je werkt. De eindejaarspremie wordt in december of januari uitbetaald, afhankelijk van de snelheid van de behandeling.

Voor interimkrachten die niet bij een vakbond zijn aangesloten, betaalt het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten vanaf januari.

Syndicale premie

De vakbondspremie is een premie die enkel wordt betaald aan de leden van de vakbond. Het is een gedeeltelijke terugbetaling van de kosten van de vakbondsbijdrage.  Deze syndicale premie ligt voor 2019 vast op 104 euro.

Enkel de vakbonden betalen de vakbondspremie van 104 euro bovenop de eindejaarspremie. Bezorg daarom je document voor de eindejaarspremie aan het ACV, dan krijg je beide premies

Maaltijdcheques en ecocheques

Als de firma waar je als interim werkt, maaltijdcheques geeft aan de vaste werknemers, dan heb jij er ook recht op, onder dezelfde voorwaarden als de vaste werknemers.

Bijvoorbeeld: als vaste medewerkers na 4 maanden anciënniteit maaltijdcheques krijgen, dan geldt dat ook voor jou. Ga na bij de verantwoordelijken in je onderneming waar je werkt of de werknemers maaltijdcheques krijgen en onder welke voorwaarden.

Voor ecocheques geldt dezelfde regel.

Pensioenpremie

In bepaalde sectoren hebben uitzendkrachten recht op een premie voor aanvullend pensioen bovenop hun brutoloon.

Het bedrag van de premie hangt af van de sector waarin je werkt.  Raadpleeg de tabel met pensioenpremies per paritair comité.

Verplaatsingskosten

Als interim heb je recht op een vergoeding voor je verplaatsingen tussen je woon– en werkplaats. Je hebt recht op een zelfde vergoeding als de vaste werknemers.

Is er voor de verplaatsingskosten een regeling in het bedrijf of de sector via een ondernemings- of sector-cao?  Dan geldt die ook voor uitzendkrachten. Is er in de firma een derdebetalersregeling van toepassing voor het openbaar vervoer? Dan heb jij er als interim ook recht op. Als je gebruik maakt van het openbaar vervoer, moet je altijd minstens 80% van de prijs van het abonnement vergoed krijgen.

Is er in het bedrijf waar je als interim werkt geen specifieke cao die de verplaatsingskosten regelt? Dan is de cao voor uitzendkrachten van toepassing. De terugbetaling van verplaatsingskosten is dan verplicht, ongeacht het vervoersmiddel en dit vanaf een (enkele) minimumafstand van 2 kilometer.

Als de werkgever een fietsvergoeding toekent aan zijn vast personeel, heb je daar als uitzendkracht ook recht op, tenminste als je aan dezelfde voorwaarden voldoet als het vaste personeel. Om te kunnen genieten van deze terugbetaling, moet je altijd het juiste aantal kilometers tussen je woon- en werkplaats doorgeven aan het uitzendkantoor.

Productiviteits- en ploegenpremie

De productiviteitspremie is een bonus voor werknemers in ondernemingen waar een collectieve arbeidsovereenkomst of cao nr. 90 werd afgesloten. Deze bonus is gekoppeld aan de bedrijfsresultaten. Er wordt in die zin ook gesproken van niet-recurrente, resultaatsgebonden voordelen. 

De uitzendkrachten hebben recht op deze bonus tegen dezelfde voorwaarden als de vaste werknemers. Het voordeel wordt door de wet gezien als loon. Meer info over de productiviteitspremie vind je op de site van de Overheidsdienst Werk.

De ploegenpremie is net zoals bij nacht- en zondagswerk afhankelijk van de sector of de onderneming.

More Info

  • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer.
  • Militant? 
    • Meld je aan op www.acv-militanten.be en consulteer de Wegwijzer en de Checklist Uitzendarbeid.
    • Meld je aan op het online leerplatform en ontdek op interactieve wijze alles wat je moet weten over uitzendarbeid!

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.