Wat is uitzendarbeid en hoe lang mag het duren?

Uitzendarbeid of interimwerk is arbeid via een interimkantoor. Dat kantoor engageert zich om werk voor je te zoeken bij een bedrijf of organisatie.

Werken bij een gebruikersfirma via een interimkantoor

 • Uitzendarbeid is enkel toegelaten om vier redenen of motieven.
 • Uitzendwerk is normaal gezien tijdelijk. Afhankelijk van het motief kan de toegestane maximumduur verschillen.
 • Om aan de slag te gaan als interim moet je je inschrijven bij een uitzendkantoor of interimkantoor. De inschrijving is gratis, dus je mag je als kandidaat-uitzendkracht zonder problemen bij verschillende interimkantoren inschrijven.
 • De inschrijving betekent dat het uitzendkantoor zich engageert om geschikt werk voor je te zoeken. Het kantoor werkt niet alleen voor jou, maar ook voor een gebruikersfirma.  Dat is het bedrijf of de organisatie waar je aan de slag gaat. Het kantoor zal de juiste kandidaat voor de openstaande job zoeken. Omgekeerd moet het interimwerk voldoen aan de definitie van ‘waardig werk’. Uiteraard moet de arbeidswet gerespecteerd worden.
 • Het uitzendkantoor kan je een job aanbieden voor korte duur of langere duur.
 • Je mag jobaanbiedingen weigeren, al kan dat gevolgen hebben voor je recht op een werkloosheidsuitkering.
 • Ook al werk je als interim bij de gebruikersfirma, het uitzendkantoor blijft je officiële werkgever. Het is wel de gebruikersfirma die orders en instructies mag geven over het werk. Concreet: het bedrijf oefent dus het gezag uit over jouw als uitzendkracht.

Vier motieven voor uitzendarbeid

Uitzendarbeid is enkel toegelaten om vier redenen of motieven.

Motief 1 - Vervangen van een vaste werknemer

Wanneer je als uitzendkracht tewerkgesteld bent onder het motief ‘vervanging’, hangt de duur van je contract af van het moment dat de vaste werknemer terug komt werken.

Motief 2 - Opvangen van tijdelijke vermeerdering van werk

Bij een tijdelijke vermeerdering van werk, en wanneer er een vakbondsafvaardiging aanwezig is in de onderneming, zal de periode van tewerkstelling voor uitzendkrachten vastgesteld worden met het akkoord van de vakbondsafvaardiging.

Motief 3 - Uitzonderlijk werk

Voor uitzonderlijk werk (zoals beurzen, salons, inventariswerken…) voorziet de wet een maximale duur van 7 dagen tot 6 maanden, met in sommige gevallen een mogelijke verlenging tot 12 maanden. Meestal is het akkoord van de vakbondsafvaardiging vereist.

Motief 4 - Instroom 

Sinds 1 september 2013 is uitzendarbeid ook mogelijk met het motief van 'instroom'. Vacatures in een onderneming kunnen zo via interimarbeid ingevuld worden. 

Aan dit motief zijn strikte voorwaarden verbonden. 

 • Tijdens de tewerkstellingsperiode onder dit motief moet het uitzendkantoor de minimale (1 week) en maximale duur (6 maanden) van de overeenkomst respecteren. Voor mensen die een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd inruilen om te werken onder het motief instroom, is de minimale tewerkstelling vastgesteld op 1 maand.
 • Wanneer het uitzendkantoor voor het einde van het contract en zonder dwingende reden toch de overeenkomst onder motief ‘instroom’ wil stopzetten, moet het:
  • vervangingswerk vinden voor de rest van de overeenkomst
  • een vergoeding betalen die overeenkomt met het loon dat je zou krijgen zijn als de overeenkomst wel tot het einde werd uitgedaan

Wanneer de tewerkstelling niet resulteert in een contract van onbepaalde duur, moet het uitzendkantoor de reden van niet-aanwerving vermelden.

Na de tewerkstellingsperiode moet de gebruikersfirma zich engageren om een contract van onbepaalde duur aan te bieden aan de uitzendkracht die aan de slag is in de onderneming. Hierbij moet rekening worden gehouden met de anciënniteit (de periode dat je al aan de slag was bij de onderneming) om de proefperiode te berekenen.

Hoe lang mag interimwerk duren?

Uitzendwerk is tijdelijk. Afhankelijk van het motief, kan de toegelaten maximumduur verschillen. De wet maakt wel een verschil tussen twee verschillende types ondernemingen. Raadpleeg deze tabellen voor de toegestane maximumduur en de te volgen procedure:

More Info

 • Voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid kan je de Wegwijzer Sociale Wetgeving erop naslaan. Bestel de Wegwijzer.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.