Voor welke motieven kan je tijdskrediet opnemen?

Tijdskrediet kan je opnemen voor 2 redenen of motieven: om voor een familielid of naaste te zorgen of om een voltijdse opleiding te volgen.

Zorgmotief

Een belangrijke reden voor tijdskrediet is om de zorg voor een familielid op te nemen. Je spreekt dan van een zorgmotief. Het geeft je recht op een tijdskrediet van 51 maanden.

Het zorgmotief kan om volgende redenen:

  • zorg voor een eigen kind tot de leeftijd van 8 jaar
  • zorg voor een zwaar ziek minderjarig kind (jonger dan 18 jaar)
  • zorg voor een eigen kind met een handicap tot 21 jaar
  • palliatieve zorgen.
  • zorg voor een ernstig ziek gezins- of familielid

Onder gezinslid valt iedereen die op jouw adres woont.

Onder een familielid verstaan we bloedverwanten tot de tweede graad. Dat zijn ouders en grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers en zussen. Ook aanverwanten tot de eerste graad van de werknemer komen in aanmerking: schoonouders, stiefouders, stiefkinderen en de echtgenoten van de kinderen. Voor werknemers die wettelijk samenwonen, worden ook de ouders en de kinderen van de wettelijk samenwonende partner als familieleden van de werknemer beschouwd. 

Motief opleiding 

Het motief opleiding geeft je recht op maximaal 36 maanden tijdskrediet. Nam je eerder al tijdskrediet met zorgmotief? Dan word je opleidingskrediet inkort met die periodes.

Opgelet: de opleiding moet aan 2 belangrijke voorwaarden voldoen:

  • ze telt minstens 360 uur of 27 studiepunten per jaar
  • ze is erkend door de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap

Komen ook in aanmerking: het onderwijs in een centrum voor basiseducatie of een opleiding om het diploma of attest van secundair onderwijs te behalen. Deze opleiding moet minstens 300 uren per jaar bedragen.

Schematisch overzicht

Je vindt hierna een schematisch overzicht van de motieven voor tijdskrediet. 

2020_Tijdskrediet motieven

tijdskrediet-bereken-nettoloon
Denk je er aan tijdskrediet of thematisch verlof op te nemen?  Bereken je inkomen!

Benieuwd wat de impact op je inkomen is van thematisch verlof en tijdskrediet?  Twijfel je om bijvoorbeeld om ouderschapsverlof te nemen of die opleiding te volgen omwille van de financiële gevolgen?    

Gebruik nu onze tool en bereken je inkomen! 
e-learning-tijdskrediet

Militant?  

Volg de diverse e-learning modules over tijdskrediet en thematisch verlof.  Je ontdekt zo alles wat je moet weten op interactieve wijze.

Meld je aan op het online ACV-leerplatform.

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.