Voor welke motieven kan je tijdskrediet opnemen?

Tijdskrediet kan je opnemen voor twee redenen of motieven: om voor een familielid of naaste te zorgen of om een voltijdse opleiding te volgen.

Zorgmotief

Een belangrijke reden voor tijdskrediet is om de zorg voor een familielid op te nemen. Je spreekt dan van een zorgmotief. Het geeft je recht op een tijdskrediet van 51 maanden.

Het zorgmotief kan om volgende redenen:

  • zorg voor een eigen kind tot de leeftijd van 8 jaar
  • zorg voor een zwaar ziek minderjarig kind (jonger dan 18 jaar)
  • zorg voor een eigen kind met een handicap tot 21 jaar
  • palliatieve zorgen.
  • zorg voor een ernstig ziek gezins- of familielid

Onder gezinslid valt iedereen die op jouw adres woont.

Familieleden zijn bloedverwanten tot de tweede graad: ouders en grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers en zussen. Aanverwanten tot de 1ste graad ziet men eveneens als familieleden: schoonouders, stiefouders, stiefkinderen en de echtgenoten van de kinderen.  Woon je wettelijk samen, dan worden ook de ouders en de kinderen van je partner met wie je wettelijk samenwoont als familieleden beschouwd.

Motief opleiding 

Het motief opleiding geeft je recht op maximaal 36 maanden tijdskrediet. Nam je eerder al tijdskrediet met zorgmotief? Dan word je opleidingskrediet inkort met die periodes.

Opgelet: de opleiding moet aan 2 belangrijke voorwaarden voldoen:

  • ze telt minstens 360 uur of 27 studiepunten per jaar
  • ze is erkend door de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap

Komen ook in aanmerking: het onderwijs in een centrum voor basiseducatie of een opleiding om het diploma of attest van secundair onderwijs te behalen. Deze opleiding moet minstens 300 uren per jaar bedragen.

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.