Vlaamse aanmoedigingspremies bij tijdskrediet en thematisch verlof

Naast de uitkeringen van de RVA voorziet de Vlaamse overheid ook aanmoedigingspremies voor wie tijdskrediet of thematisch verlof opneemt.

Voorwaarden

Je kan de aanmoedigingspremie enkel krijgen als je werkzaaam in het Vlaams gewest bent. Werk je in Brussel of in Wallonië, dan heb je er geen recht op.

De premie wordt bij bepaalde vormen van tijdskrediet en thematisch verlof toegekend. Je hebt er recht op als je halftijds of volledig tijdskrediet neemt voor de zorg voor kinderen of hulpbehoevende familieleden. Ook bij een thematisch verlof (voltijds, halftijds of 1/5de) dat wordt toegekend door de RVA kan je een zorgkrediet aanvragen. Het gaat om de thematische verloven ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand aan een zwaar ziek familielid en palliatief verlof.

Drie soorten premies

De Vlaamse overheid kent 3 soorten premies toe:

  1. De aanmoedigingspremie zorgkrediet: als je halftijds of volledig tijdskrediet of een thematisch verlof neemt voor de zorg voor kinderen of hulpbehoevende familieleden.
  2. De aanmoedigingspremie opleidingskrediet: als je halftijds of volledig tijdskrediet neemt om een opleiding te volgen.
  3. De aanmoedigingspremie voor werknemers van bedrijven erkend als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden.


Aanvragen Vlaamse aanmoedigingspremie

Vraag je premie uiterlijk 6 maanden na de start van je tijdskrediet aan bij het startpunt voor werk en sociale economie van de Vlaamse overheid.

Schriftelijk kan dat via Departement Werk & Sociale Economie, Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 Brussel.  Online kan ook.  Ga voor je aanvraag of bijkomende informatie naar de website aanmoedingspremies van de Vlaamse overheid.

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.