RVA-uitkering voor tijdskrediet en landingsbanen

Wie tijdskrediet neemt, kan maandelijks van de overheid via de RVA een compensatie krijgen voor loonverlies of verminderde inkomsten.

Hierna vind je een overzicht van de RVA-uitkeringen voor tijdskrediet en landingsbanen.

In sommige kolommen staan telkens 2 bedragen:

  • het eerste, lagere bedrag geldt voor samenwonende werknemers
  • het tweede, hogere bedrag geldt voor alleenwonende werknemers

Enkel voor 1/5 tijdskrediet wordt ook een onderscheid gemaakt tussen alleenwonenden met of zonder kinderen.

Opgelet:

 

RVA-uitkeringen voor tijdskrediet

2018_RVA tijdskrediet

 

RVA-uitkeringen voor landingsbanen

2018_RVA landingsbanen

 

Cumulatie met activiteiten of inkomsten

Als je nog een nevenactiviteit uitoefent dan gelden strikte voorwaarden.

Zo mogen meeste nevenactiviteiten maar voor een beperkte duur gecumuleerd worden met de RVA-uitkeringen. Pensioen is dan weer niet te cumuleren met tijdskrediet.  Het overlevingspensioen vormt hierop een uitzondering. 

Sinds 1 augustus 2019 kan je een nevenactiviteit als zelfstandige ook cumuleren met een 1/2 of 1/5 vermindering bij tijdskrediet, ouderschapsverlof, verlof medische bijstand of palliatief verlof. Daarvoor kon dat enkel bij een volledige onderbreking.  

Consulteer het schematisch overzicht voor cumulatie van nevenactiviteiten of -inkomsten (pdf).

Opgelet: verwittig steeds de RVA als je nevenactiviteiten en/of -inkomsten hebt. Je gebruikt hiervoor het RVA- formulier (pdf) 'Aangifte van een wijziging betreffende de gegevens loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof'.

Overuren

Let ook op met het presteren van overuren. Presteer je er te veel, dan kan je je uitkering verliezen. Bijkomende overuren zijn enkel mogelijk wanneer aan 3 voorwaarden voldaan is:

  • De uren worden gepresteerd op vraag van de werkgever.  Vrijwillige overuren zijn dus niet mogelijk.
  • De uren moeten worden ingehaald tijdens de wettelijk voorziene periode en tijdens de duur van de loopbaanvermindering.
  • De uren komen slechts uitzonderlijk voor, bijvoorbeeld in geval van overmacht.

Het betalen van overloontoeslag kan, voor zover aan bovenstaande voorwaarden voldaan is.

tijdskrediet-bereken-nettoloon
Denk je er aan tijdskrediet of thematisch verlof op te nemen? Bereken je inkomen!

Benieuwd wat de impact op je inkomen is van thematisch verlof en tijdskrediet? Twijfel je om bijvoorbeeld om ouderschapsverlof te nemen of die opleiding te volgen omwille van de financiële gevolgen?    

Gebruik nu onze tool en bereken je inkomen!

Niet te missen: onze webinars!

Deelname is gratis. Check het programma en schrijf je in via bovenstaande link!

e-learning-tijdskrediet

Militant?  

Volg de diverse e-learning modules over tijdskrediet en thematisch verlof. Je ontdekt zo alles wat je moet weten op interactieve wijze.

Meld je aan op het online ACV-leerplatform.

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.