Landingsbanen: tijdskrediet op het einde van je loopbaan

Dankzij landingsbanen kan je als oudere werknemer overschakelen op halftijds werk of 4/5de werk.

Vorm van tijdskrediet

Op het einde van je loopbaan kan je je arbeidsduur verminderen en dus minder gaan werken volgens dezelfde bepalingen als bij het gewone tijdskrediet.

Landingsbanen geven werknemers het recht hun arbeidsduur met 1/5 of tot een 1/2 te verminderen. Een RVA-uitkering vult het deeltijdse loon aan. De 1/5 loopbaanvermindering neem je normaal op in twee halve dagen of een volledige dag per week.

Het grote verschil is dat er bij landingsbanen geen maximumduur is. Je kan dus van de formule genieten tot je met pensioen gaat. Je vraagt een landingsbaan best meteen tot aan je pensioenleeftijd. Mits akkoord van je werkgever, kan je de regeling altijd stopzetten. Je moet wel een minimumduur van 3 of 6 maanden respecteren.

Voorwaarden

Aan het recht op een landingsbaan zijn enkele voorwaarden verbonden. Die hangen af van je leeftijd, je anciënniteit en de aard van je werk.  

Check het schema!

Schema landingsbanen

Goed om weten

  • Voor een 1/5 landingsbaan moet je gedurende de 24 maanden die de aanvraag voorafgaan voltijds tewerkgesteld zijn geweest. Heb je 2 deeltijdse tewerkstellingen, dan telt dit ook. Kies je voor 1/5 vermindering, dan moet je dit recht voor minstens 6 maanden opnemen.  
  • Voor de 1/2 landingsbaan moet je gedurende de 24 maanden die je aanvraag voorafgaan minstens in een regime van 3/4e van gewerkt hebben. Bij een 1/2 mindering, dan geldt een minimumtermijn van 3 maanden.
  • Bezorg altijd een aanvraagformulier aan de RVA, ook als je in een onbetaalde landingsbaan stapt. Zo blijven je rechten gevrijwaard en kan je later beroep doen op je uitkering.
Sociaal akkoord 2021-2022

Op 15 juli ondertekenden de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad de cao's die uitvoering geven aan het sociaal akkoord 2021-2022 in de privésector.

Dit akkoord legt de basis voor de invoering van landingsbanen vanaf 55 jaar voor zware beroepen en lange loopbanen en voor afspraken in de bedrijven in moeilijkheden of herstructurering.

Lees meer in het persbericht van 15 juli

Coronalandingsbaan

Naar aanleiding van de coronacrisis zijn bijkomende maatregelen genomen. Werk je in een bedrijf in moeilijkheden, dan kan je sinds 1 juli 2020 in aanmerking komen voor een 'coronalandingsbaan'.  

Check of je voldoet aan de voorwaarden op onze coronasite: www.hetacv.be/coronalandingsbaan.

tijdskrediet-bereken-nettoloon
Denk je eraan tijdskrediet of thematisch verlof op te nemen? Bereken je inkomen!

Benieuwd wat de impact op je inkomen is van thematisch verlof en tijdskrediet? Twijfel je om bijvoorbeeld om ouderschapsverlof te nemen of die opleiding te volgen omwille van de financiële gevolgen?    

Gebruik nu onze tool en bereken je inkomen! 
e-learning-tijdskrediet

Militant?  

Volg de diverse e-learning modules over tijdskrediet en thematisch verlof. Je ontdekt zo alles wat je moet weten op interactieve wijze.

Meld je aan op het online ACV-leerplatform.

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.