Palliatief verlof

©Shutterstock

Je kan ook verlof opnemen om iemand bij te staan die palliatieve zorgen nodig heeft. Dit zorgverlof is 1 van de 3 soorten thematisch verlof.

Palliatieve zorg is elke vorm van medische, sociale, administratieve en psychologische of lichamelijke hulp aan een persoon die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte in een terminale fase. De persoon die hulp nodig heeft, hoeft geen direct familielid te zijn.

Vormen van palliatief verlof

Palliatief verlof duurt 1 maand per patiënt en kan 2 keer verlengd worden, telkens met 1 maand. Het start op de eerste dag van de week die volgt op de dag waarop je het medisch getuigschrift aan je werkgever voorlegt.  Mits akkoord van je werkgever kan het verlof eerder starten.

Je kan palliatief verlof opnemen in 3 mogelijke vormen:

  • voltijds: een volledige loopbaanonderbreking
  • halftijds: een vermindering van je prestaties met de helft.
  • een vermindering van je prestaties met 1/5.

Er geldt geen anciënniteitsvoorwaarde.  Voor een vermindering van 1/5 moet je voorafgaand voltijds werken, voor een halftijdse onderbreking volstaat 3/4 van een voltijdse betrekking.

Aanvraag van palliatief verlof

Om palliatief verlof aan te vragen heb je geen voorafgaande toestemming van je werkgever nodig. Voeg bij je aanvraag wel een attest van de arts. De dokter verklaart dat je bereid bent deze zorgen toe te dienen. Het palliatief verlof begint op de eerste dag van de week die volgt op de dag waarop je het getuigschrift van de dokter aan je werkgever afgeeft.

Voor je uitkering dien je een aanvraag bij de RVA in.  Je vindt alle documentatie voor palliatief verlof op de website van de RVA.

Loon en uitkering

Tijdens het palliatief verlof krijg je geen wedde, wel een uitkering van de RVA. Het gaat om een forfaitaire vergoeding. Dat wil zeggen dat ze niet berekend wordt op basis van je loon.

Raadpleeg de tabel uitkeringen bij thematisch verlof (pdf).

More Info

  • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer.
  • Militant? 

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.