Palliatief verlof

Heb je tijd nodig om iemand bij te staan die palliatieve zorgen nodig heeft, dan kan palliatief verlof opnemen. Dit is een vorm van thematisch verlof.

Vormen van palliatief verlof

Als thematisch verlof
  • Je kan voltijds stoppen met werken, halftijds of in 1/5 gaan werken.
  • Het palliatief verlof kan 2 keer met 1 maand verlengd worden.

Er is geen anciënniteitsvoorwaarde. Wil je palliatief verlof met 1/5 opnemen, dan moet je wel voltijds tewerkgesteld zijn. Voor een halftijdse onderbreking volstaat dat je voor 3/4 werkt.

Als tijdskrediet met motief zorg

Een tweede optie is om tijdskrediet met motief zorg op te nemen. Het gaat om verschillende rechten en je kan tijdskrediet en thematisch verlof dus cumuleren. Vaak wordt eerst thematisch verlof opgenomen, gevolgd door tijdskrediet. 

Lees verder bij Tijdskrediet.

Aanvraag

Je vindt de documentatie voor palliatief verlof op de website van de RVA. De procedure is als volgt:

1. Breng je werkgever op de hoogte

  • Bij palliatief verlof heb je geen voorafgaande toestemming van je werkgever nodig.
  • Je hebt wel altijd een attest of getuigschrift van een arts nodig. De dokter verklaart dat je bereid bent hulp te bieden aan een persoon die ongeneeslijk of terminaal ziek is.  De persoon die hulp nodig heeft, hoeft geen direct familielid te zijn.
  • Het palliatief verlof begint op de eerste dag van de week die volgt op de dag waarop je het getuigschrift van de dokter aan je werkgever afgeeft.

2. Vraag je uitkering aan bij de RVA

Loon en uitkering

Tijdens het palliatief verlof krijg je geen wedde, wel een uitkering van de RVA. Het gaat om een forfaitaire vergoeding. Dat wil zeggen dat ze niet berekend wordt op basis van je loon.

Raadpleeg de tabel uitkeringen bij thematisch verlof (pdf).

Bereken nettoloon
Denk je eraan tijdskrediet of thematisch verlof op te nemen? Bereken je inkomen!

Benieuwd wat de impact op je inkomen is van thematisch verlof en tijdskrediet? Twijfel je om bijvoorbeeld om ouderschapsverlof te nemen of die opleiding te volgen omwille van de financiële gevolgen?    

Gebruik nu onze tool en bereken je inkomen! 
e-learning-tijdskrediet

Militant?  

Volg de diverse e-learning modules over tijdskrediet en thematisch verlof. Je ontdekt zo alles wat je moet weten op interactieve wijze.

Meld je aan op het online ACV-leerplatform.

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.