Ouderschapsverlof

©Shutterstock

Ouderschapsverlof is een vorm van thematisch verlof waarbij je als ouder tijd krijgt voor de opvoeding van je kinderen.

Verschillende vormen

Je kan met ouderschapsverlof je loopbaan als op verschillende manieren onderbreken: 

 • Voltijds: een volledige schorsing van de arbeidsprestaties tijdens een periode van 4 maanden. Die 4 maanden kunnen worden opgesplitst in periodes van 1 maand.
 • Halftijds: werk je voltijds, dan kan je tijdens een periode van 8 maanden overstappen op halftijds werken. De periode kan ook opgesplitst worden in periodes van 2 maanden.
 • 1/5: als je voltijds werkt, kan je tijdens een periode van 20 maanden overstappen naar 4/5 werken. De 20 maanden kunnen gesplitst worden in periodes van 5 maanden
 • 1/10: voor een periode van 40 maanden. Deze loopbaanvermindering kan worden gesplitst in blokken van minimaal 10 maanden of een veelvoud hiervan. De werkgever kan de opname onder de vorm van een 1/10 weigeren. In dat geval, heb je wel recht op bijvoorbeeld de 1/5 opnamevorm.

Flexibele opname

Voor aanvragen na 1 juni 2019 kan je, mits akkoord van je werkgever, je ouderschapsverlof in kortere periodes opnemen:

 • voltijds ouderschapsverlof: kan in periodes van een week of een veelvoud ervan opgenomen worden. Je hebt in totaal recht op 16 weken. Bedraagt het resterende gedeelte ouderschapsverlof minder dan 16 weken, dan heb je het recht om je ouderschapsverlof zonder akkoord van je werkgever op te nemen
 • halftijds ouderschapsverlof: kan je in periodes van een maand of een veelvoud daarvan opnemen.

Voor 1/5 en 1/10 ouderschapsverlof is geen kortere opnameverlof voorzien. 

Opgelet: de regeling is nog niet van toepassing voor alle sectoren. Voorlopig kunnen enkel werknemers uit de privésector, de personeelsleden van de lokale en provinciale besturen er gebruik van maken. Kies hierna je regio en sector en lees meteen informatie op maat!

Voorwaarden

Bij de opname van ouderschapsverlof hou je rekening met de leeftijd van je kind. Je kan je verlof opnemen:

 • vanaf de geboorte van je kind tot als het 12 jaar wordt
 • bij adoptie: vanaf inschrijving van het kind bij de gemeente als lid van je gezin tot zijn of haar 12de verjaardag
 • voor een kind met een handicap dan kan je je ouderschapsverlof opnemen tot de leeftijd van 21 jaar

Tweede voorwaarde houdt verband met je tewerkstelling: je moet in de periode van 15 maanden vóór de aanvraag ten minste 12 maanden tewerkgesteld zijn geweest bij je werkgever.

Tot slot: als je voltijds ouderschapsverlof neemt, speelt het geen rol of je vol- of halftijds werkt. Stap je over naar naar een halftijdse, 4/5 of 9/10 tewerkstelling, dan moet je wel voltijds werken.

Ouderschapsverlof aanvragen

Als je ouderschapsverlof wil opnemen, moet je de werkgever vooraf informeren.

 • Je doet dit minstens 2 en maximum 3 maanden voor de opname van je verlof. Dat kan met een aangetekende brief of door een brief te overhandigen tegen ontvangstbewijs.
 • Vermeld zeker begin- en einddatum van je ouderschapsverlof en de vorm waarin je het verlof zal opnemen (voltijds, halftijds, 1/5). Bezorg je werkgever ook een bewijs van geboorte of adoptie.

Voor je uitkering dien je ook een aanvraag bij de RVA in. Dat doe je ten laatste 2 maanden na het begin van het ouderschapsverlof. Je vindt alle documentatie voor ouderschapsverlof op de website van de RVA. Met dit document kan je je ouderschapsverlof aanvragen.

Goed om weten

 • Loon en uitkering: tijdens je ouderschapsverlof ontvang je een uitkering van de RVA. Het gaat om een forfaitair bedrag, dus het is niet gebaseerd op je inkomen. Raadpleeg de tabel uitkeringen bij thematisch verlof (pdf).
 • Je werkgever mag het ouderschapsverlof uitstellen omwille van de werking in het bedrijf. Dat uitstel mag niet langer dan 6 maanden duren. De werkgever moet zijn binnen de maand na de aanvraag meedelen.

More Info

 • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer.
 • Militant? 

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.