Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een vorm van thematisch verlof waarbij je als ouder tijd krijgt voor de opvoeding van je kinderen.

Drie vormen

Ouderschapsverlof kan je in 3 vormen opnemen:

  • Voltijds: een volledige schorsing van de arbeidsprestaties tijdens een periode van 4 maanden. Die 4 maanden kunnen worden opgesplitst in periodes van 1 maand.
  • Halftijds: werk je voltijds, dan kan je tijdens een periode van 8 maanden overstappen op halftijds werken. De periode kan ook opgesplitst worden in periodes van 2 maanden.
  • 1/5de:  als je voltijds werkt, kan je tijdens een periode van 20 maanden overstappen naar 4/5de. De 20 maanden kunnen gesplitst worden in periodes van 5 maanden.

Voorwaarden

Bij de opname van ouderschapsverlof hou je rekening met de leeftijd van je kind.  Je kan je verlof opnemen:

  • vanaf de geboorte van je kind tot als het 12 jaar wordt.
  • bij adoptie: vanaf inschrijving van het kind bij de gemeente als lid van je gezin tot zijn of haar 12de verjaardag
  • voor een kind met een handicap dan kan je je ouderschapsverlof opnemen tot de leeftijd van 21 jaar

Tweede voorwaarde houdt verband met je tewerkstelling:  je moet in de periode van 15 maanden vóór de aanvraag ten minste 12 maanden tewerkgesteld zijn geweest bij je werkgever.

Ouderschapsverlof aanvragen

Als je ouderschapsverlof wil opnemen, moet je de werkgever vooraf informeren.

  • Je doet dit minstens 2 en maximum 3 maanden voor de opname van je verlof. Dat kan met een aangetekende brief of door een brief te overhandigen tegen ontvangstbewijs.
  • Vermeld zeker begin- en einddatum van je ouderschapsverlof en de vorm waarin je het verlof zal opnemen (voltijds, halftijds, 1/5). Bezorg je werkgever ook een bewijs van geboorte of adoptie.

Voor je uitkering dien je ook een aanvraag bij de RVA in.  Dat doe je ten laatste 2 maanden na het begin van het ouderschapsverlof. Je vindt alle documentatie voor ouderschapsverlof op de website van de RVA.

Goed om weten

  • Loon en uitkering: tijdens je ouderschapsverlof ontvang je een uitkering van de RVA. Het gaat om een forfaitair bedrag, dus het is niet gebaseerd op je inkomen.
  • Je werkgever mag het ouderschapsverlof uitstellen omwille van de werking in het bedrijf. Dat uitstel mag niet langer dan 6 maanden duren. De werkgever moet zijn binnen de maand na de aanvraag meedelen.

More Info

Personalization