Mantelzorgverlof

Als werknemer kan je vanaf 1 september 2020 erkend worden als mantelzorger en beroep doen op het mantelzorgverlof. Dit is een vorm van thematisch verlof.

Wat is mantelzorgverlof?

Mantelzorgers bieden regelmatig hulp aan een persoon die erkend is als behoeftige of zorgen er doorlopend voor. Het gaat om ouders, kinderen, echtgenoten, familieleden of zelfs vrienden die broodnodige zorgen en bijstand verstrekken. Tot nog toe zetten deze vrijwillige krachten zich zonder enige erkenning in en werden hier op geen enkele manier voor vergoed. 

Met de wet van 17 mei 2019 werd eindelijk een nieuw thematisch verlof voor werknemers in het leven geroepen:  het verlof voor erkende mantelzorgers. Helaas duurde het nog eens tot 1 september 2020 tot deze wet praktisch uitgewerkt werd.  

Vanaf 1 september 2020 is het mogelijk om als werknemer mantelzorgverlof aan te vragen. Net als bij andere thematische verloven kan je als mantelzorger afwezig blijven van het werk én een uitkering via de RVA ontvangen.

Voor wie?

Om voor mantelzorgverlof in aanmerking te komen en een vergoeding te ontvangen, moet je:

 • erkend zijn als mantelzorger (door de mutualiteit)
 • je hoofdverblijf in België hebben
 • minstens 50 uur per maand of 600 uur per jaar werken

Voor aanvragen vanaf 1 september 2021 geldt:

 • Werk je voltijds? Dan kan je je arbeidsovereenkomst
  • volledig schorsen voor hoogstens 3 maanden per persoon die hulp ontvangt. Die 3 maanden kan je opsplitsen in periodes van 1 maand of een veelvoud ervan. Ofwel kan je dus 1, 2 of 3 maanden volledige onderbreking nemen. De maximumduur over je volledige loopbaan is 6 maanden.
  • deeltijds of voor 1/5 schorsen voor hoogstens 6 maanden per persoon die hulp ontvangt. Die 6 maanden kan je opsplitsen in periodes van 2 maanden of een veelvoud ervan. Ofwel kan je dus 2, 4 of 6 maanden gedeeltelijke onderbreking nemen. De maximumduur over je volledige loopbaan is 12 maanden.
 • Ook als je deeltijds werkt, kan je het mantelzorgverlof opnemen.  

Net als bij de andere thematische verloven ben je beschermd tegen ontslag.

Praktisch: aanvraag

 • Vraag eerst je erkenning als mantelzorger aan via je mutualiteit. Meer info bij CM.

 • Dien vervolgens je aanvraag voor mantelzorgverlof schriftelijk in bij je werkgever met het aanvraagformulier dat je op de website van de RVA vindt.  Vul het in en laat een duplicaat door je werkgever ondertekenen.  (*)

  Je zal de aanvraag minstens 7 dagen voor het begin van het mantelzorgverlof moeten doen, tenzij de werkgever akkoord gaat met een kortere termijn. 

 • Dien tot slot de aanvraag, samen met de erkenning als mantelzorger in bij de RVA.  

(*) Binnenkort wordt het mogelijk om de aanvraag online in te vullen. Je kan intussen gebruik maken van het aanvraagformulier mantelzorg C61 (pdf)

Loon en uitkering

Tijdens het mantelzorgverlof krijg je geen wedde, wel een uitkering van de RVA. Het gaat om een forfaitaire vergoeding. Dat wil zeggen dat ze niet berekend wordt op basis van je loon.

Ga naar het overzicht uitkeringen bij thematisch verlof.

  tijdskrediet-bereken-nettoloon
  Denk je er aan tijdskrediet of thematisch verlof op te nemen? Bereken je inkomen!

  Benieuwd wat de impact op je inkomen is van thematisch verlof en tijdskrediet? Twijfel je om bijvoorbeeld om ouderschapsverlof te nemen of die opleiding te volgen omwille van de financiële gevolgen?    

  Gebruik nu onze tool en bereken je inkomen! 
  e-learning-tijdskrediet

  Militant?  

  Volg de diverse e-learning modules over tijdskrediet en thematisch verlof.  Je ontdekt zo alles wat je moet weten op interactieve wijze.

  Meld je aan op het online ACV-leerplatform.

  More Info

  Personalization

  Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.