Zorgverlof bij hospitalisatie van een minderjarig kind

©Shutterstock

Als je minderjarig kind in het ziekenhuis wordt opgenomen, kan je een week zorgverlof vragen. Dit kan 1 keer kan verlengd worden.

Vorm

Het kort zorgverlof voor de hospitalisatie van een minderjarig kind kan je voor 1 week opnemen, verlengbaar met 1 week. Dit verlof wordt enkel toegekend als een volledige onderbreking van je prestaties.

Als je vaststelt dat de 2 weken niet zullen volstaan, kan je nadien het normale stelsel van zorgverlof of het verlof voor medische bijstand gebruiken. Hou rekening met de aanvraagtermijn van 7 dagen. 

Voorwaarden

Het kort zorgverlof kan aangevraagd worden door ouders of opvoeders die met het kind samenwonen. Kan je als ouder het verlof niet opnemen, dan wordt de mogelijkheid opengesteld voor een ouder die niet met het kind samenwoont en voor verwanten van de tweede graad, bijvoorbeeld grootouders of een oudere broer of zus.

Het recht geldt enkel als het kind in het ziekenhuis wordt opgenomen. Het is niet nodig dat het ook de hele tijd van het verlof in het ziekenhuis blijft. Je kan het verlof dus ook gebruiken om thuis op je kind te passen.

Aanvraag

  • Het verlof moet minstens 7 dagen vóór de ziekenhuisopname worden aangevraagd. Wordt je kind met spoed opgenomen, dan kan je een afwijking op die termijn krijgen. Breng in dat geval je werkgever onmiddellijk op de hoogte.
  • Je moet als werknemer een attest van je arts afleveren. Dat moet vermelden dat sociale, familiale of psychologische bijstand nodig is. Als het om een spoedopname gaat, moet dat ook vermeld staan.
  • Je moet als werknemer ook een ziekenhuisattest bezorgen dat bewijst dat je kind wel degelijk is opgenomen in het hospitaal.

Loon en uitkering

Tijdens het kort zorgverlof wegens de hospitalisatie van een minderjarig kind krijg je geen loon van je werkgever, wel je een uitkering van de RVA. Die uitkering is forfaitair. Ze is dus niet gebaseerd op je loon. 

Raadpleeg de tabel uitkeringen bij thematisch verlof (pdf).

More Info

  • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer.
  • Militant? 

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.