Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

©Shutterstock

Als je rust- of overlevingspensioen te laag is én je bent ouder dan 65 jaar, dan kan je genieten van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO).

Wat is de inkomensgarantie voor ouderen?

De inkomensgarantie voor ouderen of IGO is een bijstandsuitkering die door de Federale Pensioendienst (FPD) wordt betaald aan 65-plussers. Het is een sociaal vangnet voor wie een (rust- of overlevings-) pensioen ontvangt dat lager is dan het minimumpensioen.

Er is geen loopbaanvoorwaarde om de IGO te ontvangen, maar er wordt wel een onderzoek gevoerd naar de bestaansmiddelen.

De IGO wordt niet automatisch toegekend. Denk je in aanmerking te komen, dien dan een aanvraag in via pensioenaanvraag.be.  Lukt het niet online, ga dan langs bij een Pensioenpunt in je buurt of bij je gemeentebestuur.

Wanneer heb je recht op  IGO?

Je bent Belg of je verkeert in een van de volgende situaties:

  • je bent 65 jaar of ouder
  • je krijgt een rust- of overlevingspensioen in een Belgisch stelsel
  • je ontvangt een rust- of overlevingspensioen dat lager is dan het minimumpensioen
  • je geniet van een gelijke behandeling op basis van een internationale norm (je bent bijvoorbeeld onderdaan van de Europese Economische Ruimte, vluchteling of staatloos)

Er zijn ook enkele voorwaarden die verband houden met je hoofdverblijfplaats. Als je de aanvraag indient, moet je:

  • Ten minste 10 jaar je hoofdverblijf in België hebben. Daarvan moet je 5 jaar effectief en onderbroken in België aanwezig geweest zijn.
  • Je hoofdverblijfplaats in België hebben en er daadwerkelijk wonen. Dat moet niet voor de eigenlijke pensioenen. 

Een tijdelijk verblijf buiten België is onder bepaalde voorwaarden toegestaan: niet meer dan 30 dagen per kalenderjaar, na een occasionele en tijdelijke opname in een ziekenhuis of een verzorgingstehuis, of te rechtvaardigen door uitzonderlijke omstandigheden die door het beheerscomité van de FPD zijn toegestaan.

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.