Het overlevingspensioen

©Shutterstock

Als je echtgenoot of echtgenote overlijdt, kan je onder bepaalde voorwaarden een overlevingspensioen ontvangen.

Alleen voor wie gehuwd is

Het overlevingspensioen wordt toegekend aan de echtgeno(o)t(e) van de overleden werkne(e)m(st)er. Alleen wie gehuwd is, kan er gebruik van maken. Het huwelijk moet minstens 1 jaar hebben geduurd, tenzij:

  • het echtpaar een kind heeft met recht op kinderbijslag
  • het overlijden te wijten is aan een ongeval dat voorviel na het huwelijk

De periode van wettelijk samenwonen telt mee voor de duur van het huwelijk, maar de begunstigde moet op het ogenblik van het overlijden van de partner gehuwd zijn.  

Leeftijd

Of je al dan niet recht hebt op een overlevingspensioen, is ook gekoppeld aan een steeds meer beperkende leeftijdsvoorwaarde

  • In 2018 moest je 46 jaar en 6 maanden oud zijn om in aanmerking te komen voor een overlevingspensioen
  • In 2019 wordt dat 47 jaar. In 2020: 47 jaar en 6 maanden
  • In 2021:  48 jaar. In 2022: 48 jaar en 6 maanden
  • In 2023: 49 jaar. In 2024: 49 jaar en 6 maanden.
  • Vanaf 2025, 50 jaar. Deze leeftijd wordt elk jaar met 1 jaar opgetrokken tot 55 jaar vanaf 1 januari 2030.

Voldoe je niet aan deze leeftijdsvoorwaarde? Dan kun je 2 jaar lang een overgangsuitkering krijgen als je kinderen ten laste hebt. Heb je geen kinderen, dan kan je de uitkering gedurende 1 jaar ontvangen.

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.