Opleidingskrediet

©Shutterstock

Neem je tijdskrediet met motief 'opleiding' op, dan krijg je een vergoeding van de RVA. Daar bovenop kan je een Vlaamse aanmoedigingspremie krijgen.

Wanneer je als werknemer de keuze maakt om een volwaardige opleiding te volgen, is het niet evident om dit te combineren met je job. Je kan gebruik maken van het Vlaams opleidingsverlof, maar wat als het voorziene aantal uren niet volstaat? 

Als je je grondig herschoolt en bereid bent om tijdelijk wat minder te verdienen, dan kan tijdskrediet uitkomst bieden. Je kan beroep doen op:

 

Federaal opleidingskrediet

Het federale tijdskrediet opleiding of het 'tijdskrediet met motief opleiding' laat werknemers onder bepaalde voorwaarden toe volledig of halftijds tijdskrediet op te nemen om een opleiding te volgen. Meer info en de voorwaarden kan je nalezen je op www.tijdskrediet.be.

Je kan tijdskrediet opnemen voor opleidingen die per jaar minimaal 360 uur (120 uur per trimester) duren of 27 studiepunten (9 per trimester) tellen.  In geval van een basiseducatie of een opleiding voor het behalen van een getuigschrift secundair onderwijs volstaan 300 uren per jaar.

Neem je voor het volgen van deze opleidingen tijdskrediet op, dan krijg je een uitkering. Tijdskrediet aanvragen kan via de website van de RVA. Benieuwd naar je nettoloon bij opname van tijdskrediet? Maak dan gebruik van onze berekeningstool!

 

Vlaams opleidingskrediet

Wat is het Vlaams opleidingskrediet?

Het Vlaams opleidingskrediet is een extra financieel voordeel en is een aanvulling op de federale uitkering tijdskrediet opleiding.

Met deze ondersteuningsmaatregel wil de Vlaamse Regering tijdskrediet promoten voor werknemers die zich grondig willen bijscholen, heroriënteren of (her)kwalificeren in functie van hun loopbaan. Bedoeling is dat je als werknemer je loopbaan even kan pauzeren, competenties verwerft en daarna je loopbaan een nieuwe wending geeft.

Welke opleidingen?
  • Intensieve opleidingen die inspelen op de noden van de arbeidsmarkt en gericht zijn op kort- en middengeschoolden. Het gaat om onderwijs- of beroepskwalificerende opleidingen die leiden naar een knelpuntberoep of bestaan uit een ondernemerschapstraject, en terug te vinden zijn in de Vlaamse opleidingsdatabank.
  • Loopbaangerichte opleidingen of opleidingen die opgenomen zijn in het Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) in het kader van een loopbaanbegeleidingstraject. De gekozen opleiding moet aan de federale, vormelijke vereisten voldoen om tijdkrediet motief opleiding te krijgen.
Wie heeft recht op het Vlaams opleidingskrediet?

Om recht te hebben op Vlaams opleidingskrediet, moet je voldoen aan de algemene voorwaarden voor federaal tijdskrediet. Je moet bijvoorbeeld minstens 2 jaar in dienst zijn bij je werkgever. Je vindt alle info op www.tijdskrediet.be.

Je moet ook werken in een onderneming met vestigingseenheid in Vlaanderen.

Je recht op Vlaams opleidingskrediet wordt automatisch toegekend van zodra je recht hebt op het federale tijdskrediet opleiding. Het recht geldt voor de volledige opleidingsduurtijd van het federale recht (3 jaar). Je kan het niet cumuleren met Vlaams opleidingsverlof.

Hoeveel bedraagt het Vlaams opleidingskrediet?

Bovenop het federaal tijdkrediet van de RVA, krijg je maandelijks volgende bruto aanmoedigingspremie van Vlaanderen:

voltijdse onderbreking

€ 577,95

halftijdse onderbreking

€ 306,13

1/5de onderbreking

€ 171,6

De actuele bedragen van het Vlaams opleidingskrediet vind je via www.vlaanderen.be.

Hoe aanvragen?

Je vindt de nodige formulieren op de website van het RVA. Lid van het ACV? Dan kan je terecht bij je plaatselijke ACV-dienstencentrum.

More Info

  • Nood aan loopbaanoriëntering

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.