Opleidingscheques

Voor heel wat opleidingen kun je als werknemer opleidingscheques aanvragen bij de overheid. Zo wordt het volgen van een opleiding een stuk goedkoper.

Tewerkgesteld zijn

Je moet in dienst zijn als werknemer om in aanmerking te komen voor opleidingscheques.  Ben je (af en toe) aan de slag als uitzendkracht? Vraag dan je opleidingscheques aan op een dag dat je gewerkt hebt.  

Als werkloze heb je geen recht op opleidingscheques. Kom je na de aanvraag van opleidingscheques zonder werk te zitten? Geen probleem, eens de de opleidingscheques toegekend gekregen zijn, mag je deze gebruiken ook al ben je nadien niet langer aan de slag. 

Opleidingsniveau

 • Ben je hooggeschoold, dan kan je enkel opleidingscheques aanvragen voor loopbaanbegeleiding.  Hierbij stel je samen met je loopbaanbegeleider een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) op . 
  • In het POP worden alle stappen op een rijtje gezet die je kan ondernemen om je loopbaandoel te bereiken. Een opleiding volgen kan een van deze stappen zijn.
  • Je bent hooggeschoold als je hogere studies hebt afgerond, zoals studies die leiden tot het diploma van bachelor of hoger onderwijs, een lerarenopleiding, een getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid en studies in het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie.
 • Ben je kort- of middengeschoold? Dan kan je zowel arbeidsmarktgerichte opleidingen volgen in het kader van de lijst van het betaald educatief verlof (BEV) als alle opleidingen die vermeld staan in jouw persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) nadat je loopbaanbegeleiding gevolgd hebt.
 • Heb je nog geen diploma middelbaar of hoger onderwijs behaald, dan kan je voor een aantal opleidingen het deel dat je zelf betaalde voor de opleidingscheques terugbetaald krijgen. Je kan er dan bijvoorbeeld opleidingen om je diploma secundair onderwijs te behalen, basisopleidingen informatica, lerarenopleiding,… mee bekostigen.

Andere voorwaarden

 • Je woon- en werkplaats: op het moment van de aanvraag werk of woon je in Vlaanderen of het Brussels gewest.
 • Elk type arbeidsovereenkomst komt in aanmerking. Uitzendkrachten, middenstandsleerlingen, jongeren met een werknemersleercontract, onthaalouders, … kunnen dus ook opleidingscheques aanvragen.
 • Leeftijd.  Komen niet aanmerking voor loopbaancheques:  jongeren tussen 16 en 25 jaar die uitsluitend zijn tewerkgesteld met een studentenovereenkomst; jongeren tussen 16 en 25 jaar die tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst van minder dan 80 uur per maand en zelfstandigen.

De opleiding

 • Volg je op eigen initiatief en dus niet in opdracht van je werkgever.
 • Volg je buiten de normale werkuren of tijdens periodes van wettige schorsing van de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld tijdskrediet, loopbaanonderbreking, betaald educatief verlof, …).
 • Is niet functie- of bedrijfsspecifiek.
 • Wordt georganiseerd door een 'erkende opleidingsverstrekker' en is goedgekeurd door de VDAB.

250 euro per jaar

Per jaar kan je maximaal voor 250 euro aan opleidingscheques kopen. Je betaalt hiervoor de helft van de prijs. De Vlaamse overheid past de andere helft bij.

Vraag wel goed na welke kosten gedekt worden.  De opleidingscheques kan je enkel gebruiken voor rechtstreekse kosten zoals inschrijvingsgeld, cursusmateriaal,… Worden niet terugbetaald:

 • Kosten die niet worden aangerekend door die instelling (denk aan verplaatsing, kinderopvang, aankoop van cursussen of boeken in een boekhandel,…)
 • Cursussen via afstandsleren, tenzij het opleidingscentrum 32 contacturen voorziet als begeleidend onderdeel bij het afstandsleren.

 

More Info

 • Voor alle praktische informatie over opleidingscheques surf je naar de site van de VDAB of bel je naar 0800 30 700.
 • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer
 • Militant?  Meld je aan op de militantenwebsite en consulteer de Wegwijzer Sociale Wetgeving gratis
  • Raadpleeg de fiche 'Federale opleidingsmaatregelen' of 'Vlaamse opleidingsmaatregelen'

Personalization