Vervoers- en andere kosten

©Shutterstock

Welke vervoerskosten krijg je als werknemer terugbetaald? En welke andere kosten verbonden aan je job moet je werkgever je terugbetalen?

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

In heel wat sectoren heb je recht op een terugbetaling van vervoers- en andere kosten.  Je leest hier meer over de algemene regeling voor:

Wil je nagaan welke specifieke regeling er geldt voor jouw sector, kies hierna je regio en sector voor informatie op maat. 

De vergoeding van de vervoers- en andere kosten is vaak sectoraal geregeldKies nu eerst je sector om hier onderaan informatie op maat te krijgen.

Welke vervoerskosten kan je vergoed krijgen?

Spoorwegen

Alle werknemers in de privé of in de openbare sector, inclusief dienstboden en jobstudenten, hebben recht op terugbetaling van een deel van hun treinticket of -abonnement. Het bedrag van de werkgeverstussenkomst wordt forfaitair vastgelegd en hangt af van het soort vervoersbewijs (weekabonnement, maandabonnement, driemaandelijks of jaarlijks abonnement) en van de afgelegde afstand. Het hangt af van de werkgever of het forfait alle kosten of het minimale gedeelte ervan dekt.

Een laatste aanpassing van de tarieven kwam er op 1 juli 2019. Raadpleeg de overzichtstabel en ga na op welke tussenkomst je recht hebt.

Je werkgever kan ook een zogenaamde derdebetalersovereenkomst hebben met de NMBS. Dan moet je zelf niets betalen voor je treinabonnement. Ook voor je werkgever is dit voordelig: hij krijgt 20 % korting op de prijs van de treinkaarten.

Ander openbaar vervoer

Werknemers in de privésector hebben eveneens recht op een tussenkomst van de werkgever in de kostprijs van woonwerk-verkeer met bus, tram of metro.

van het openbaar vervoer voor elke verplaatsing van minstens 5 km vanaf de halte van vertrek. Sommige sectoren hebben dankzij sectorale onderhandelingen voordelige regelingen.

De bijdrage van de werkgever bedraagt 71,8 % van de werkelijke prijs, met als maximum de tegemoetkoming voor spoorwegtrajecten van 7 km (34 euro per maand).

De meeste sectoren hebben dankzij sectorale onderhandelingen voordelige regelingen.  

Gebruik je de trein en ander openbaar vervoer (metro, tram, bus) met een gecombineerd vervoersbewijs? Dan is de tussenkomst gelijk aan deze voor een traject op het spoor over dezelfde afstand.

Kom je naar het werk met verschillende middelen van openbaar vervoer en met telkens een verschillend vervoersbewijs, dan wordt voor elk vervoermiddel de tussenkomst berekend volgens de regels hierboven.

De werkgever betaalt de bijdrage op de betaaldag voor de abonnementen. Je moet hiervoor telkens een bewijsstuk indienen zoals bijvoorbeeld een kopie van vervoersbewijs of schriftelijke verklaring dat het traject langer is dan het vastgestelde minimum aantal km.

Adviezen sociale partners

Al jaren stijgen de prijzen van het openbaar vervoer.  De terugbetalingen door de werkgever evolueerden niet mee. Het ACV blijft onder meer ijveren voor een verplichte 80/20-derdebetalersregeling voor alle vormen van openbaar vervoer.  Zo maken we kwalitatief en beter geïntegreerd openbaar vervoer kosteloos voor werknemers.  Nog zo'n stokpaardje is de verplichte fietsvergoeding.  Zie ook: verhoging van de NMBS-tarieven (1 februari 2021).

Andere vervoersmiddelen

Hiervoor bestaat geen interprofessionele cao. Toch bestaan er heel wat sectorale en ondernemingscao’s die voorzien in de terugbetaling van alle vervoerkosten.

Steeds vaker wordt een fietsvergoeding in cao’s opgenomen. Je betaalt er geen sociale zekerheidsbijdragen of belastingen op tot 0,24 euro per kilometer. 

Voor welke andere kosten kan je een vergoeding krijgen?

Als werknemer kan je bepaalde kosten maken voor je job. Denk aan reiskosten, representatiekosten (speciale kledij), kosten voor overnachtingen, zakenlunches, … Het spreekt voor zich dat deze uitgaven, wanneer ze puur zakelijk zijn, ten laste zijn van de werkgever.

Hier bestaat evenwel geen nationale wetgeving voor. Sommige sectorale cao’s voorzien in terugbetalingen op forfaitaire basis zoals:

  • de ARAB-vergoeding uit de transportsector: dit is een vast bedrag bedoeld om in snelwegrestaurants naar het toilet te gaan, sanitair te gebruiken, koffie te drinken, …
  • een forfait voor warme en koude dranken die bedrijven doorgaans tijdens de ‘koffiepauze’ of bij extreme temperatuur op de werkplek aanbieden
  • een mobiliteitsvergoeding uit de bouwsector dekt de reistijd van het bedrijf tot aan de werf

Ook voor reiskosten zijn forfaitaire vergoedingen gebruikelijk.

Deze vergoedingen maken geen deel uit van het loon. Als je kunt bewijzen dat ze de effectieve kosten dekken of als het om forfaitaire vergoedingen van een redelijk bedrag gaat, worden ze niet belast en betaal je er ook geen sociale bijdragen op.

Op zoek naar informatie voor je sector? Kies hierna je regio en sector om na te gaan welke specifieke regeling er geldt.

 

Veel van de regelgeving over loon is sectorgebonden.  Kies daarom eerst je sector om meteen informatie op maat te krijgen.

Of ga naar de rubriek 'salaris en loon' gesubsidieerd basisonderwijs of  openbare sector

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.