Eindejaarspremies 2019: overzicht per sector

Benieuwd hoeveel je premie bedraagt en wanneer hij uitbetaald wordt? 

Naast de algemene regeling heb je informatie specifiek voor je sector nodig. Die vind je hier!

Opgelet:  voor de werknemers in de privésector hangt dit ook af van het Paritair Comité of PC.  Om te weten onder welk PC je valt, kan je je loonfiche nakijken.  Toch niet helemaal duidelijk?  Neem contact op met een ACV-adviseur via het contactcenter.

Om te weten of en hoe de eindejaarspremie voor jou geregeld is:  

  1. Klik door naar de beroepssector waar je werkt
  2. Kies je paritair comité of sector.
  3. Scroll door naar de regeling specifiek voor je sector.  De info staat onder de algemene regeling.

Kies je beroepscentrale

Werk je als interim? Dan kan je recht hebben op een eindejaars- én syndicale premie.  Lees zeker onze informatie over premies voor uitzendkrachten na!

 

Bouw-, industriële of energiesector (ACVBIE)

Je vindt hierna een overzicht van de PC's met eindejaarspremie.  

Klik door voor de algemene en specifieke regeling voor jouw sector.  Op de pagina voor je sector krijg je eerst algemene info; voor de specifieke regeling scroll je verder door naar beneden.

Staat het PC er niet tussen, dan is er geen regeling in deze sector.  Check in dat geval bij de ACV-afgevaardigden binnen je bedrijf of organisatie of je recht hebt of kan hebben op een eindejaarspremie.


Textiel- en metaalsector (ACV-CSC METEA)

Je vindt hierna een overzicht van de PC's met eindejaarspremie.  

Klik door voor de algemene en specifieke regeling voor jouw sector.  Op de pagina voor je sector krijg je eerst algemene info; voor de specifieke regeling scroll je verder door naar beneden.

Staat het PC er niet tussen, dan is er geen regeling in deze sector.  Check in dat geval bij de ACV-afgevaardigden binnen je bedrijf of organisatie of je recht hebt of kan hebben op een eindejaarspremie.

 

ACV Voeding en diensten

Ben je lid bij ACV Voeding en Diensten dan word je op de hoogte gebracht via de Nieuwsflashes.  Je ontvangt deze per post of per mail.  

Werk je in de sector en heb je vragen? Neem contact op met ACV Voeding en Diensten

 

Transport- en communicatiesector (ACV Transcom)

Je vindt hierna een overzicht van de PC's met eindejaarspremie.  

Klik door voor de algemene en specifieke regeling voor jouw sector.  Op de pagina voor je sector krijg je eerst algemene info; voor de specifieke regeling scroll je verder door naar beneden.

Staat het PC er niet tussen, dan is er geen regeling in deze sector.  Check in dat geval bij de ACV-afgevaardigden binnen je bedrijf of organisatie of je recht hebt of kan hebben op een eindejaarspremie.

 

ACV Puls

Je vindt hierna een overzicht van de PC's met eindejaarspremie.  

Klik door voor de algemene en specifieke regeling voor jouw sector.  Op de pagina voor je sector krijg je eerst algemene info; voor de specifieke regeling scroll je verder door naar beneden.

Staat het PC er niet tussen, dan is er geen regeling in deze sector.  Check in dat geval bij de ACV-afgevaardigden binnen je bedrijf of organisatie of je recht hebt of kan hebben op een eindejaarspremie.

 

ACV Openbare sector

In de openbare sector is de eindejaarspremie per overheid of instelling geregeld.  Je vindt specifieke info over je eindejaarspremie via:

 

Onderwijs (COV en COC)

Werk je in het gesubsideerd baisonderwijs, dan kan je alle info nalezen op de pagina 'Vergoedingen'.  Hou ook het ledenblad van COV Basis in de gaten.  In het nummer dat eind november verschijnt zal in de ZAP-rubriek aandacht gegeven worden aan de eindejaarspremie in het basisonderwijs.

Werk je niet in het gesubsidieerd basisonderwijs, dan vind je alle info in het artikel 'Eindejaarspremie in 2019'.  Je vindt het artikel tevens terug in het decembernummer van het COC-ledenblad Brandpunt.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.