Wat is interimwerk en wanneer mag het?

©Shutterstock

Interimwerk of uitzendwerk is arbeid via een interimkantoor. Dat kantoor engageert zich om werk voor je te zoeken bij een bedrijf of organisatie.

Wat is uitzendarbeid?

 • Uitzendarbeid is enkel toegelaten om 4 redenen of motieven.
 • Uitzendwerk is tijdelijk. Afhankelijk van het motief kan de toegestane maximumduur verschillen.
 • Om aan de slag te gaan als interim moet je je inschrijven bij een uitzendkantoor of interimkantoor. De inschrijving is gratis, en je mag je als kandidaat-uitzendkracht bij verschillende interimkantoren inschrijven.
 • De inschrijving betekent dat het uitzendkantoor zich engageert om geschikt werk voor je te zoeken. Het kantoor werkt niet alleen voor jou, maar ook voor een gebruikersfirma. Dat is het bedrijf of de organisatie waar je aan de slag gaat. Het kantoor zal de juiste kandidaat voor de openstaande job zoeken. Omgekeerd moet het interimwerk voldoen aan de definitie van ‘waardig werk’. Uiteraard moet de arbeidswet gerespecteerd worden.
 • Het uitzendkantoor kan je een job aanbieden voor korte of langere duur.
 • Je mag jobaanbiedingen weigeren, al kan dat gevolgen hebben voor je recht op een werkloosheidsuitkering.
 • Het uitzendkantoor blijft je officiële werkgever. Het is wel de gebruikersfirma die orders en instructies geeft over het werk. Concreet: het bedrijf oefent het gezag uit over jou als uitzendkracht.

Motieven voor uitzendarbeid

 • Motief 1 - Vervangen van een vaste werknemer
  Wanneer je als uitzendkracht tewerkgesteld bent onder het motief ‘vervanging’, hangt de duur van je contract af van het moment dat de vaste werknemer terug komt werken.
 • Motief 2 - Opvangen van tijdelijke vermeerdering van werk
  Bij een tijdelijke vermeerdering van werk, en wanneer er een vakbondsafvaardiging aanwezig is in de onderneming, zal de periode van tewerkstelling voor uitzendkrachten vastgesteld worden met het akkoord van de vakbondsafvaardiging.
 • Motief 3 - Uitzonderlijk werk
  Voor uitzonderlijk werk (zoals beurzen, salons, inventariswerken…) voorziet de wet een maximale duur van 7 dagen tot 6 maanden, met in sommige gevallen een mogelijke verlenging tot 12 maanden. Meestal is het akkoord van de vakbondsafvaardiging vereist.
 • Motief 4 - Instroom 
  Sinds 1 september 2013 is uitzendarbeid ook mogelijk om personeel te rekruteren via het motief 'instroom'. De duur van het contract bedraagt minimaal 1 week en maximaal 6 maanden. Voldoe je aan de functievereisten, dan moet je na afloop van je contract een contract van onbepaalde duur krijgen. Zo niet, kan je aan het interimkantoor een schriftelijke uitleg vragen.

Goed om weten

 • Het motief van je tewerkstelling als interim moet in je contract vermeld staan.
 • Krijg je na afloop van je contract een vaste job aangeboden? Dan telt je anciënniteit als uitzendkracht mee, bijvoorbeeld voor de berekening van je proefperiode of opzegvergoeding. De maximale anciënniteit die je kan meenemen is 1 jaar.
 • Ook voor uitzendkrachten geldt dat je niet gediscrimineerd mag worden op basis van huidskleur, leeftijd, handicap, geloofsovertuiging, ... Ondervind je discriminatie door je interimkantoor of bij de firma waar je werkt? Neem contact op met het ACV of je ACV-afgevaardigde.

More Info

 • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer.
 • Militant? 
  • Meld je aan op www.acv-militanten.be en consulteer de Wegwijzer en de Checklist Uitzendarbeid.
  • Meld je aan op het online leerplatform en ontdek op interactieve wijze alles wat je moet weten over uitzendarbeid!

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.