Mijn loopbaan
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/mijn-loopbaan
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lidmaatschap
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
false
Word nu lid

Waar moet ik op letten bij mijn interimcontract?

©Shutterstock

Voor elke uitzendopdracht moet je een contract ondertekenen met het interimkantoor. Dat is immers je officiële werkgever.

Interimmer en nog geen lid? Sluit je nu aan!

Voor elke interimjob een contract

Voor elke tewerkstellingsperiode (of voor elke opdracht) moet het uitzendkantoor een schriftelijke overeenkomst met de interim afsluiten. Je kan je contract op drie manieren ondertekenen:

 • op papier
 • elektronisch met je identiteitskaart, kaartlezer en persoonlijke pincode
 • elektronisch met een persoonlijke code die je vooraf hebt ingesteld

Het contract moet ondertekend worden door beide partijen (het uitzendkantoor en de uitzendkracht) vóór of uiterlijk op het moment dat je aan je opdracht begint.

Modelcontract voor uitzendarbeid

Interimkantoren zijn verplicht om het modelcontract te gebruiken dat is opgesteld door de vakbonden en de werkgevers. Het contract bevat minstens volgende onderdelen:

 • naam van de gebruikersfirma (het bedrijf of de organisatie waar je werkt)
 • type contract (onbepaalde duur, bepaalde duur, vervanging van een vaste werknemer, …)
 • motief van het contract
 • duur van het contract
 • afhankelijk van het motief voor het gebruik van uitzendarbeid: de reden van de vervanging, of de vermelding van de eerste, tweede of derde poging van de invulling van de werkpost voor het motief instroom
 • opleiding van de uitzendkracht
 • tewerkstellingsplaats
 • uurrooster
 • loon en de bijkomende voordelen
DIMONA-aangifte

Het interimkantoor is verplicht om een DIMONA-aangifte te doen over je tewerkstelling als uitzendkracht. Dit is de aangifte van tewerkstelling bij de RSZ en moet gebeuren voor je bij de gebruiker aan de slag gaat.

Andere documenten: intentieverklaring en arbeidsreglementen

Voordat je aan de slag kan als uitzendkracht, moet er ook een intentieverklaring worden ondertekend. Zowel het interimkantoor als jijzelf moeten dat document ondertekenen. Het document bevestigt dat je ingeschreven bent bij het interimkantoor en dat het uitzendkantoor zich engageert om werk voor je te zoeken.

Als uitzendkracht moet je ook de volgende arbeidsreglementen ontvangen:

 • het arbeidsreglement van het uitzendkantoor
 • het arbeidsreglement van de firma waar je aan de slag gaat

Wat als een uitzendcontract te laat of niet getekend wordt?

Een interimcontract dat te laat of niet getekend wordt, zal omgezet worden naar een contract van onbepaalde duur met het uitzendkantoor. Dat betekent dat je als interimarbeider bij het beëindigen van het contract recht hebt op een verbrekingsvergoeding. Dit geschil komt voor de arbeidsrechtbank. Het ACV kan je hierin bijstaan.

Opgelet! Deze sanctie geldt niet als deze 4 elementen van toepassing zijn:

 • Er is een ondertekende intentieverklaring. 
 • Je ontving de arbeidsovereenkomst voor het begin van de tewerkstelling, maar ondertekende ze niet.
 • Je hebt werk, maar verstuurde het ondertekende contract niet op tijd. 
 • Het interimkantoor deed de DIMONA-aangifte op tijd.

Duur van een interimcontract

De duur van een uitzendcontract kan variëren van één dag tot meerdere maanden. Meestal worden weekcontracten afgesloten. Dagcontracten mogen afgesloten worden als de opdracht daadwerkelijk na die ene dag vervuld is.

Sinds september 2013 zijn opeenvolgende dagcontracten alleen toegelaten onder bepaalde voorwaarden:

 • Werkgevers die beroep willen doen op uitzendkrachten met opeenvolgende dagcontracten moeten de informatie- en consultatieprocedure met de vakbondsafvaardiging nauwgezet volgen.
 • Als de vakbondsafvaardiging niet akkoord gaat, kan de vraag besproken worden in het paritair comité waartoe de gebruikersfirma behoort.
 • Wanneer ook daar geen akkoord is, behandelt de arbeidsrechtbank de zaak.

Wanneer de gebruikersfirma de nood aan flexibiliteit niet kan bewijzen, moet het uitzendkantoor je een 'boete' betalen. Die is gelijk aan het loon van twee weken.

Proefperiode en ‘testcontracten’

De eerste drie werkdagen van de uitzendopdracht vormen de proefperiode. Tijdens die periode kan de overeenkomst zonder opzeg beëindigd worden, zowel door de interim als door de werkgever. Het is verboden om aan een overeenkomst een nieuwe proefperiode toe te voegen ingeval van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor dezelfde functie, op dezelfde werkpost, bij dezelfde gebruiker.

Soms vraagt een uitzendkantoor aan uitzendkrachten om een test uit te voeren of om op proef te komen werken, zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Deze testen of ‘testcontracten’ moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De testen mogen enkel kort de kennis van een mogelijke uitzendkracht nagaan.
 • Ze mogen in geen geval deel uitmaken van het productieproces van de onderneming.
 • De test mag niet langer dan een halve dag duren.

Arbeidsduur en overuren

Je contract moet de arbeidsduur vermelden: 

 • voltijdse of deeltijdse tewerkstelling 
 • arbeidsduur per week en/of per dag

De minimum arbeidsduur is 3 uur per dag. Deze minimum arbeidsduur moet dezelfde zijn als voor de vaste werknemers van de onderneming waar je werkt. Dat geldt ook voor de overurenregeling. Als de vaste werknemers in een systeem met arbeidsduurvermindering werken, heb je daar als uitzendkracht ook recht op. Ofwel krijg je die arbeidsduurvermindering in de vorm van inhaalrust, ofwel wordt dit verrekend in je uurloon.

More Info

 • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid. Bestel de Wegwijzer.
 • Militant? 
  • Meld je aan op www.acv-militanten.be en consulteer de Wegwijzer en de Checklist Uitzendarbeid.
  • Meld je aan op het online leerplatform en ontdek op interactieve wijze alles wat je moet weten over uitzendarbeid!
widget-interim1
e-learning-uitzendarbeid

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.