Duurtijd uitzendarbeid en werken met dagcontracten

©Shutterstock

Interimwerk kan alleen onder strikte voorwaarden. Zo is ook de duurtijd beperkt en gelden bijzondere regels voor het werken met dagcontracten.

Hoe lang mag interimwerk duren?

Uitzendwerk is tijdelijk. Afhankelijk van het motief, kan de toegelaten maximumduur verschillen. De wet maakt wel een onderscheid tussen 2 verschillende types ondernemingen. Raadpleeg deze tabellen voor de toegestane maximumduur en de te volgen procedure:

Dagcontracten

Dagcontracten zijn alleen toegelaten onder strikte voorwaarden. Het bedrijf moet het gebruik ook kunnen rechtvaardigen.

Opeenvolgende dagcontracten zijn opeenvolgende interimcontracten bij dezelfde gebruiker binnen een duur van 24 uur. Ze worden hooguit gescheiden door een feestdag of gewone inactiviteitsdag.

Werk je voor langere tijd met opeenvolgende contracten bij hetzelfde bedrijf? Misschien heb je dan wel recht op een contract van langere duur. Informeer je bij de ACV-afgevaardigde in je bedrijf of neem contact op met het ACV.

More Info

  • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer.
  • Militant? 
    • Meld je aan op www.acv-militanten.be en consulteer de Wegwijzer en de Checklist Uitzendarbeid.
    • Meld je aan op het online leerplatform en ontdek op interactieve wijze alles wat je moet weten over uitzendarbeid!

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.