Wat met je loon tijdens ziekte?

©Shutterstock

Word je arbeidsongeschikt, dan ontvang je voor de eerste periode gewaarborgd loon. Er geldt een verschillende regeling voor arbeiders en bedienden.

Gewaarborgd loon

De eerste periode van de arbeidsongeschiktheid ontvang je als werknemer een gewaarborgd loon ten laste van de werkgever. Dit hangt af van je statuut en soms van de sector waarin je werkt.  

 • Als bediende heb je recht op 30 kalenderdagen gewaarborgd loon.  Opgelet: je valt onder de regeling van arbeiders als je:
  • Met een contract van bepaalde duur werkt.
  • Een contract van minder dan 3 maanden hebt.
 • Als arbeider heb je in principe recht op:
  • 1 week gewaarborgd loon.
  • 1 supplementaire week waarvoor je werkgever je een uitkering betaalt die ongeveer overeenkomt met je nettoloon.
  • Een aanvullende uitkering gedurende 16 kalenderdagen.  Deze waarborgt in de praktijk het behoud van het nettoloon en wordt uitbetaald door je ziekenfonds.
  • Opgelet: je werkgever is je geen gewaarborgd loon verschuldigd als je minder dan 1 maand anciënniteit hebt binnen de onderneming.

Herval je dan heb je enkel recht op het nog niet-uitgeputte deel van het gewaarborgd loon van je vorige ziekteperiode. Nadien val je terug op de ziekte-uitkering van de mutualiteit. Onder 'herval' wordt begrepen: je ziek melden na een werkhervatting van minder dan 2 weken na een voorafgaande arbeidsongeschiktheid. 

Afhankelijk van de sector waarin je werkt, kunnen er specifieke regelingen gelden. Op zoek naar bijkomende informatie? Kies dan hierna je regio en sector.

Weigering

Wil je genieten van het gewaarborgd loon, dan moet je enkele afspraken volgen en je werkgever informeren. De werkgever mag  je het gewaarborgd loon weigeren:

 • Voor de periodes die niet door een medisch getuigschrift zijn gedekt, indien je verplicht was een getuigschrift te bezorgen.
 • Voor de periodes die door de controlearts betwist zijn.
Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Wist je dat...

 • ACV-militanten zich dag in dag uit inzetten voor jouw gezondheid en veiligheid op het werk?
 • Het ACV ijvert voor goede afspraken en wetgeving rond veiligheid en welzijn?
 • Het ACV zich inzet voor wie langdurig afwezig was en terug aan de slag gaat?  Meer over re-integratie op het werk.

ACV-lidmaatschap, jouw bescherming in alle solidariteit.  Ontdek nu alle ledenvoordelen.

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.