Ontslag om dringende redenen

©Shutterstock

Zowel werkgever als werknemer kunnen op elk moment een einde maken aan de arbeidsovereenkomst om een dringende reden.

Gevolgen

Als het contract stopgezet wordt omwille van een dringende reden, dan eindigt de arbeidsovereenkomst meteen. De opzegtermijn wordt in dit geval niet gepresteerd en er wordt geen verbrekingsvergoeding betaald.

Wat is verbreking om dringende redenen?

Een dringende reden is een zware fout waardoor het onmogelijk wordt om het contract met je werkgever nog verder te zetten. De afdanking en de ontslagname om dringende reden zijn aan strikte regels onderworpen:

  • De arbeidsovereenkomst moet worden verbroken binnen 3 werkdagen na kennisname van de ingeroepen feiten.
  • De feiten die het ontslag rechtvaardigen moeten binnen 3 werkdagen na het ontslag worden betekend. 
  • De kennisgeving van deze redenen moet per aangetekend schrijven, bij deurwaardersexploot of door overhandiging van een schriftelijk document. In dit laatste geval geldt de handtekening van de persoon die het schrijven ontvangt enkel als ontvangstbewijs en niet als erkenning van de dringende reden. 

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.